ઝડપથી છોકરીનું સીલ તોડવા માટે કંઈ પોઝિશન લઈ શકાય?

GUJARAT

પ્રશ્ન. ઝડપથી છોકરીનું સીલ તોડવા માટે કંઈ પોઝિશન લઈ શકાય?

તમે કઈ રહ્યા છો તે રીતે ઝડપથી છોકરી સીલ તોડવા માટે તમે કંઈ પોઝિશન લઈ શકો છો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે છોકરીનું સીલ તોડવું છે તો તેની માટે તો કોઈ પણ પોઝીશન કામમાં આવી શકે પરંતુ પોઝિશન પહેલા જેવું હોય છે ટેકનિકની તમે કેવા પ્રકારની ટેકનીક વાપરો છો તેની ઉપર આખી પ્રક્રિયા કાયમ રહેતી હોય છે

અને આખી પ્રક્રિયા ચાલતી હોય છે તમે જો સારી રીતે સીલ તોડવા માટે સત્સંગ છો તો તમે ઘણા બધા પ્રકારની પોઝિશન જેમકે હું ટોપ લઈ શકો છો અને સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કોઈ હોય તો તે ડોગી સ્ટાઇલ છે

તે પણ તમે લઈ શકો છો જેની અંદરથી તમે ઝડપથી છોકરી નું સીલ તોડી શકશો અને તમને પણ ખુબ મજા આવશે અને છોકરીને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને ત્યારબાદ જો તમે એવું વિચારતા હોય કે હું હવે છોકરી એટલે હવે કંઈ કરવાનું નથી તેથી જ્યારે તૂટે છે ત્યારબાદ તેની સાથે વધારે બધું મજા આવતી હોય છે

પ્રશ્ન. શું ડોગી સ્ટાઇલ માં શરીર સુખ માણવાથી પાર્ટનર્સ વરચેનો પ્રેમ વધે છે?

તમે કહી રહ્યા છો તે રીતે કે તમે ડોગી સ્ટાઇલમાં સુખ વહેંચો તો પાર્ટનર વચ્ચે પ્રેમ વધતો હોય છે કે નહીં તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ મોસ્ટ ઓફ કરવા જતા હશે ત્યારે ડોગી સ્ટાઇલ નો ઉપયોગ કરતા હશે

અને તેવા સમયની અંદર તેઓને ખૂબ મજા પણ આવતી હશે પરંતુ ઘણી વખત તેમને એવા સવાલ થતા હશે કે શરીર સુખ માણવાથી પાર્ટનર વચ્ચેનો સંબંધ વધે કે શું? તો એવું નથી કે ડોગી સ્ટાઇલ કરવાથી જ માત્ર પાટણ વચ્ચે સંબંધ વધે છે પરંતુ બીજા ઘણા બધા એવા કાર્યો છે જે કરવાથી પાટણ વચ્ચે સંબંધ વધારી શકાય છે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે કરવામાં તમે એવું વિચારતા હોય કે આ સ્ટાઇલ વાપરશો અથવા તો આ એક પોઝિશન વાપરશો તો બધી જશે પરંતુ એવું હોતું નથી પ્રેમ તારે વધે છે જ્યારે તમને મજા આવતી હોય પ્રેમ ત્યારે વધે છે જ્યારે તમને બધું લાગતું પરંતુ જ્યારે તમને કંઈ આવડતું નથી અને હું તમને પૂછવા માટે આવું છું

તો એવા સમયની અંદર આપણને બંને સેટ ના થતા હોવાથી મજા આવવાની નથી જેથી પ્રેમ માત્ર પોઝીશન બદલવાથી અથવા તો આવી સ્ટાઇલ કરવાથી બદલાતો નથી જેથી ડોગી સ્ટાઇલમાં ભણવા થી પાટણ વચ્ચેનો પ્રેમ વધે કે નહીં તો અમને જાણ નથી પરંતુ અપોઝીશન સ્પેસિફિક જે લોકો વાપરી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આવું કરવાથી પ્રેમ વધે છે તો તે લોકોને આપીએ છીએ કે તે હોતું નથી. આમ ડોગી સ્ટાઇલ કરવાથી નહીં પરંતુ ગમે તે પોઝિશન કરો અને પ્રેમથી રહો એટલે સો ટકા પાર્ટનર વચ્ચે પ્રેમ વધવાનો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *