વીનીતાને તેના વાડામાં તેના ઘર ના સભ્યોની ગેરહાજરીમાં ભારે મજા આપી.

Uncategorized

મારું નામ ચેતક છે હું 26 વર્ષનો છું એની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે કોલેજની અંદર હું હજી સુધી અભ્યાસ એટલા માટે કરું છું કારણકે હું કોઈ દિવસ પાસ થયો નથી

જેના કારણે મને અવારનવાર એટીકેટી આવતી હોય છે અને જેના કારણે મારે કોલેજમાં રહેવું પડે છે પરંતુ હવે મને કોલેજમાં રહેવાનું ખૂબ જ ગમે છે મારું તો એવો વિચાર છે કે હું 36 37 વર્ષ સુધી કોલેજમાં કારણકે હું જ્યાં સુધી કોલેજમાં રહીશ

ત્યાં સુધી નવી નવી છોકરીઓ મળ્યા કરશે અને નવી નવી છોકરો સાથે હું બધું કરી શકીશ જેના કારણે મને ખૂબ જ ગમે છે અને કોલેજની અંદર મેં હવે એક નવી ગર્લફ્રેન્ડ પટાવી છે જેનું નામ વિનીતા છે અને વીનીતા ખૂબ જ સરસ લાગે છે

સારી છોકરી છે અને હું તો વિચાર કરું છું કે તેની સાથે હું બધું કરવાનું ચાલુ કરી દઉં કારણ કે મને તેની સાથે મને લાગે છે કે આગળનું ભવિષ્ય પણ હું તેની સાથે જોઈ શકું છું કારણ કે તે ખૂબ સારી છોકરી છે અને મારી બધી વાતો સમજી શકતી હોય છે

પરંતુ વારંવાર કોલેજ આવતી નથી અને કોલેજ માટે બંધ મારે છે તેના કારણે તમને ગમતું નથી એટલા માટે નહીં કે ભણતી નથી પરંતુ એટલા માટે કે જ્યારે બંક મારે છે ત્યારે મને મળી શકતી નથી અને જ્યારે તમને નથી મળી શકતી

તેવા સમય મને ખૂબ જ દુઃખ લાગતું હોય છે પરંતુ હવે મેં તેનું ઘર જોઈ લીધું છે અને તેનું ઘર જે છે તે મારી પાછળની સોસાયટીમાં આવેલું છે જેના કારણે મને હવે તે ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે હું ઘણી બધી વખત જ્યારે વાડામાં જતો છું

ત્યારે કપડાં ધોતી હોય છે અને તેના ઘરમાં જ્યારે કોઈ હોતું નથી ત્યારે હું પણ ત્યાં જતો હું છું અને બધું કરી નાખતો હોઉં છું એક વખત થયું કે તેને મને કહ્યું કે મારા ઘરની અંદર કોઈ નથી અને તું આવી શકે છે એટલે હું તેના ઘરમાં ગયો પરંતુ તેના ઘરમાં જેવો ગયો એટલે કે જ્યારે દરવાજો ત્યારે હું એકદમ ડરી ગયો હતો જોયું તો તેમાં પપ્પા આવી શક્યા હતા અને તેના પપ્પા બહાર બેઠા હતા

પછી તો મને ખૂબ જ બીક લાગી રહી હતી પરંતુ ત્યારબાદ મેળવીને તેને કહ્યું કે હું જઈ રહ્યો છું છાનોમાનો બહાર નીકળી ગયો પરંતુ હવે મને ઘરમાં જતાં ખૂબ જ ડર લાગતો તો મેં તેને એટલું જ કહ્યું કે તું વાડામાં આવી શકે છે અને વાળો તેનો એકદમ પેક હતો જેના કારણે મેં કહ્યું કે વાડામાં આપણે બધું કરીશું અને ત્યાર બાદ બીજું તો શું તમે વાળા ની અંદર સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *