વિકાસને તેના ઘરમાં જઈને એકલામાં તેને સોફા પર જ મજા આપી દીધી.

about

મારું નામ પ્રિયંકા છે હું 26 વર્ષની છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે આમ તો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા છોકરાઓ એવા હોય છે કે જે છોકરીઓ પાછળ પડતા હોય છે અને તેઓને તેઓની પાછળ બધું કરવું ખૂબ જ ગમતું હોય છે પરંતુ હું એક એવી છોકરી ગમે છે

સામાન્ય રીતે હું જ્યારથી કોલેજની અંદર આવેલી છું ત્યારથી મારી કોલેજ ભણતી જવી જોઈએ પરંતુ હાલ મારું માસ્ટર ચાલી રહ્યું છે અને તેના કારણે એક વર્ષની મારી કેટી પણ આવેલી હતી ખેતી માટે એટલા માટે આવેલી હતી કારણ કે સામાન્ય રીતે હું મારા માસ્ટર ની અંદર ધ્યાન નહોતી આપી રહી અને જેના કારણે મારે ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ થતી હતી.

બીજી વસ્તુ એ પણ છોકરાઓ પાછળ ઘણી બધી પડતી હતી આમ તો સામાન્ય રીતે મેં પહેલી વખત જ્યારે હું 21 વર્ષની હતી ત્યારે મેં બધું કરેલું હતું ને બધું કરવાની મને ખૂબ જ મજા આવી હતી પરંતુ તે છોકરો પહેલી વખત મારી સાથે બધું કર્યું પરંતુ તે મારુ હતું તે ફાડી શકતો જેને કારણે મને ઘણી બધી મજા નહોતી આવી પરંતુ મારે એક એવો છોકરો જોઈતો હતો

કે તે આ બધી વસ્તુ કરી શકે અને હું આવીશ વર્ષની થઈ ત્યારે મને જે ત્રીજો છોકરો મળ્યો તેને મને ઘણી બધી મજા આપી તેની સાથે મેં બે વર્ષ સુધી તેની સાથે મજા નહોતી આવતી તેના અને મેં તને મૂકી દીધી પરંતુ હવે પછી હું મોટી થઈ ચૂકી હતી અને મારું પણ ઘણું બધું બીજું મોટું થઈ ચૂક્યું હતું બીજી વસ્તુ એ પણ હતી કે જ્યારે મારું બધું મોટું થઈ ચૂક્યું હતું ત્યારે તેવા સમયની અંદર મને પણ એવું થતું હતું કે હું કંઈક કરું અને મારે બધા છોકરાઓ સાથે બધું કરવું જોઈએ ત્યારે બધું તેની શોધમાં નીકળી ગઈ હતી

પરંતુ મને કોઈ એવો છોકરો નહોતો મળે તો મને જે લોકો મને ઓળખતા હતા તે લોકોને ખબર પડી ગઈ હતી કે હું આ વસ્તુઓ કરું છું જેના કારણે તેઓ મારી પાછળ પડતાં નહોતા અને તેઓ અમારી સાથે પણ આવતા નહોતા ઘણા બધા છોકરાઓ હતા કે માત્ર ને માત્ર મારી પાસેથી સર્વિસ લેવા માંગતા હતા એટલે કે એક રાત્રે સુધી આવતા હતા અને પૈસા આપીને જતા રહેતા હતા પરંતુ મને તેવા છોકરાની જરૂર નથી મારે તો તેઓ છોકરો જોતો હતો કે જે તમારી સાથે હંમેશા રહે અને મારી સાથે બધું કરે પરંતુ એવું મને મળવું એકદમ મુશ્કેલ હતું

તે મને લાગતું હતું પરંતુ મને નહોતી ખબર કે કોઈ પણ એવું મળે છે મને કે જય મારી સાથે બધું કરશે અને ત્યારબાદ જ્યારે હું 25 વર્ષની થઈ અને હું એમની અંદર આવી ત્યારે સેમેસ્ટર એકની અંદર મને એક છોકરો મળ્યો તેમનું નામ વિકાસ હતું અને વિકાસ ખૂબ સરસ લાગતો તો સામાન્ય રીતે વિકાસની સાથે મારી દોસ્તી થઈ અને બે મહિના સુધી અમે માત્ર રહ્યા ત્યારે સામેથી પ્રપોઝ કર્યું

એટલે મને સારો છોકરો લાગ્યું એટલે મેં તેને કહી દીધું કે મારી તો આ ભૂતકાળ છે અને આ બધી વસ્તુ કરી છે પરંતુ વિકાસ એ મને કહી દીધું કે મારે તે બધામાં કંઈ પણ પ્રકારે રસ નથી મને તારી અંદર રસ અને મને તે બધું ભૂતકાળ જાણવા નથી અને પછી તો શું હતું વિકાસની સાથે મેં બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું બે મહિના બાદ અમે પહેલી વખત અને ત્યારબાદ અમે બંને ખૂબ જ મજા કરી અને મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ખરેખર અને એક વખત જ્યારે મને કહ્યું કે મારે તેના ઘરે જવાનું છે અને તેને ઘણી મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *