વિકાસ તેના બંને મિત્રોને લઈને આવ્યો અને ત્રણેવ મિત્રોએ ભેગા થઈને મને ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ હીના છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે પરંતુ મારી ફેમિલીમાં કોઈ નથી મારી ફેમિલી ના નામ પર હું એક એવી જગ્યાએ કામ કરું છું કોઈ દિવસ બહાર આવી શકું તેમ નથી અને તે કામ પણ મને ગમે છે

કારણ કે જ્યારે હું એકલી હતી ત્યારે તેઓએ જ મને તેમના ઘરમાં રહેવાનો સહ આપ્યો હતો તેથી હું તેઓ જેમ કહે છે તેમજ કામ કરું છું અને તે કામ હોય મને પસંદ પડવા લાગ્યો છે અને તે કામ કરવામાં મને ખૂબ જ આનંદ આવે જ છે અને હવે તે આનંદ આપવામાં બીજા બધા ઘણા બધાનો સાથ છે

તેથી હું તમને એક વાત કરવા જઈ રહી છું કે એક દિવસ મારો એક ફ્રેન્ડ વિકાસ તેના બદલે મિત્રોને લઈ મારા ઘરે આવ્યો અને પછી તે કહેવા લાગ્યો તેના મિત્રોને વધુ કે અહીં આવા પ્રકારનો છે અમારી ફ્રેન્ડ છે

અને હું ઘણા સમયથી કરવા બતાવો છો હું ઘણા સમયથી બધા સાથે બધું કરતો હતો પરંતુ જ્યારે એક વખત મને મુલાકાત કરવા માટે ત્યાર પછી હું હીનાનો જ પસંદ કરું છું કારણ કે તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે

તેથી હું આજે અહીં તમને બંનેને લઈને આવ્યો છું કે તમે પણ જીવનનો એક અમૂલ્ય કિસ્સો અને તે સમયને મજા કરો અને પછી વિકાસ અને તેના બંને મિત્રો એટલે કે ત્રણેય ભેગા થઈને મારી બેડ રૂમ માં આવી ગયા .

પોતપોતાના કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી તેઓ એ મારા પણ કપડા ઉતાર્યા અને કપડા કાઢ્યા પછી તેઓ બધા આગળ અને પાછળ થી મારા શરીર ને ચૂમવા લાગ્યા અને મને પણ આજે પહેલી વખતે ત્રણ જણ હતા

મને ખૂબ જ ગમતું હતું પછી તો તેઓ બધાય મને મારા બેડ ઉપર સુવડાવી અને અને તેઓએ મારા બંને પગ પહોળા કરી લીધા અને મારા નીચેના ભાગને ચૂમવા લાગ્યા એક નીચે ચૂમતો એક ઉપર અને એક વચ્ચે અને આ બધું કરતા ની સાથે મને પણ ખૂબ જ મજા આવી અને પછી મેં તેઓ ત્રણેય સાથે વારાફરતી બધું કર્યો અને મને ખૂબ જ મજા આવી

થોડા સમય સુધી તેઓ મને આખા શરીર સાથે રમતા હતા અને પછી મેં તેઓ ત્રણેયને ઉભા થવા માટે કહ્યું તેઓ ઉભા થયા બાદ મેં તેઓ બધાના ને મુખમૈથુન કરાવ્યું વારાફરતી જ્યારે હું એક ને મુખમૈથુન કરતી હતી ત્યારે એક નીચે મિથુન કરતો હતો અને એક વચ્ચે હતો અને આ રીતે જે તેઓએ મને મજા કરાવી છે તેમ તો વાત જ અલગ છે અને હવે વિકાસ સાથે મને આ બંને સાથે ફોન કરવાનો ખૂબ જ ગમે છે

અને તેઓએ લગભગ મારી સાથે આવું ચાર કલાક સુધી કર્યું ને અમને ચારેય એકબીજા સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને હવે તેઓ અઠવાડિયામાં એક વખત આવવાનું શરૂ કરી દીધું છે અને તેઓની સાથે મને પણ ખૂબ ગમે છે અને મજા આવે છે શરીર સુખ માણવાની.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *