વિધિ ને એ રાત્રે ભારે લબાલબ બોલાવીને તેને ચરમ સુખ આપ્યું.

nation

મારું નામ હરેશ છે હું 30 વર્ષનો છું મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મારી એક પત્ની છે પરંતુ મારી પત્ની મારાથી હંમેશા દૂર રહેતી હોય છે જેના કારણે મને તેની સાથે હવે ગમતું નથી

મારી પત્ની હંમેશા મારાથી દુર રહેતી હોય છે અને કંઈ ન કરવાના બહાના બનાવતી હોય છે જેના કારણે મને ખૂબ જ ગુસ્સો પણ આવતો હોય છે પરંતુ હવે હું ટેવાઈ ગયો છું

હવે હું કંઈ બોલતો નથી અને બીજી ઘણી બધી છોકરીઓ ગામની અંદર છે તેની પાસે જાઉં છું અને બધું કરાવીને આવતો હોવ છો અને સામે પૈસા પણ આપતો ઓછો હોય તો મને રૂપલલનાઓ પાસે જવાની પણ આદત પડી ગયેલી છે

જેના કારણે હવે નીચે હું વાત કરું તો મને મારી પત્ની સાથે એટલી બધી મજા આવતી નથી કારણ કે તેઓ મને એટલી મજા આપે છે કે તેની બહાર જવા દો મારી અત્યારે હાલની અંદર ઓફિસમાં એક ફ્રેન્ડ બની છે

જેનું નામ વિધિ છે અને વિધિ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની પાછળ તો ઘણા બધા છોકરાઓ પડેલા છે પરંતુ વિધિ માત્ર મને લાઈક કરે છે તેવું તેનું કહેવું છે અને મને પણ વિધિ સાથે ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મારી પત્નીને આની ખ્યાલ નથી. મારી પત્નીને એટલી તો ખબર છે કે વિધિ નામની કોઈ છોકરી છે પરંતુ હું મારી પત્નીને તેની વિશે વધારે વાત કરતો નથી અને વિધિ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને મારી ઉપર ઘણી બધી વખત લાઈન પણ મારતી હોય છે. શનિવારની એ સાંજ મને હજી પણ યાદ છે કે જ્યારે વરસાદ આવી રહ્યો હતો અને શનિવારે હું મારી ટુ વ્હીલ નીકળી રહ્યો હતો

તેવા સમયની અંદર તે મારી પાસે આવી અને તમે મને કહ્યું કે મારે તારી સાથે આવવું છે ને તારે ઘરે જવાનું નથી આપણે બંને કોઈ કેફેમાં જઈએ અને ત્યાં જઈને શાંતિથી બેસી એટલે મેં કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં આપણે એવું કરી શકીએ છીએ અને તેણે મને માત્ર એટલું કે હા કંઈ વાંધો નહીં અમે બંને કેફ એની અંદર ગયા અને ત્યાં શાંતિથી વાતો કરતા કરતા અમે કોફી પીધી અને તરત બહાર નીકળી એટલે વિધે મને એટલું જ કહ્યું કે મને તો ખૂબ જ ગમે છે

અને તારી સાથે મારે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે પરંતુ તેની પહેલા મારી તારી સાથે બધું કરવું છે તું શું તો મને કરવા દઈશ અને મે તેને કહ્યું કે હા હું તો તને કરવા દઈશ અને તેમાં થોડી ના હોય કોઈ છોકરી મને સામેથી કહેતી હોય તો હું થોડો ના પાડવાનો છું અને ત્યારબાદ વિધિ એ મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારા ઘરે કોઈ રહેતું નથી

હું મારા ઘરમાં એકલી ઓછું તો આજે ચાલ મારા ઘરે અને ત્યાર બાદ હું રાત્રે વિધિના ઘરે ગયો અને વિધિ ના ઘરે જઈને આખી રાત મેં તને ભારે લબ લબાવી અને તેને ચરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવી અને મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *