વિધિએ મને કહ્યું કે,” આજે મારી ઘણી ઇરછા છે હું કઈ કહું તેની પહેલા તો તેને મારા કપડા કાઢ્યા અને…”

about

મારું નામ મિત છે મારી ઉંમર 27 વર્ષની છે અને હું એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું તે કોલેજમાં મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ પણ છે તેનું નામ છે વિધિ ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે તેથી મેં તેની સાથે ઘણા સમયથી રિલેશનશિપમાં આવ્યો છું અને એક દિવસ એવું થયું કે મને એવું કહ્યું કે આજે મારે તમારી શરબતો કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અને જ્યારે વિધિ એટલે તો મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

અને હું વિધિ ને કંઈક કહો તે પહેલા તો મારો હાથ પકડ્યો અને મને મારા હાથ પકડીને કોલેજની પાછળની સહી થઈ ખેંચીને લઈ ગઈ અને પછી ત્યાં એવી જગ્યા હતી કે ત્યાં કોઈ અવાજ નથી ત્યાં કોઈ કંઈ કરતો હોય તેને પણ કોઈને ખબર ન પડે તેથી હું કંઈક કહું તે પહેલા જ વિધિએ મારા નીચેના કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી ત્યાં તો મારી સાથે મુખ મીઠું કરવાનું શરૂ કરી દો

અને પછી તેના વડે તે મને મજા કરાવતી હતી અને પછી જોજો માં તે ફરીથી ઊભી થાય અને પછી મને પણ તેની સાથે મજા આવવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું તેથી મેં તેને કહ્યું છે એટલે મેં તેના ઉપરની ટીશર્ટ કરી અને તેની સાથે બધું કરવાનું શરૂ કરી દીધું અને પછી જે એના ઉપર આવે એક બાજુ ચુસ તો પણ મને ખૂબ જ મજા આવી તેના બોલ એકદમ હતા અને પછી મેં મારો એક હતો

મારો એક હાથ હતો તે મેં તેની ગુફા તરફ જવા દીધો અને મારી આગળની બે આંગળી ગુફા ની અંદર પહોંચાડી દીધી છે અને તેને મારા હાથ વડે ખૂબ જ મજા કરવાનો શરૂ કરી દીધું પછી મેં તો તેને ત્યાં ઝાડ પાસે જ ઊભી રાખીને ઉભા ઉભા તેને મત આપવાનો શરૂ કરી દીધું અને પછી તે પણ કહેવા લાગી કે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને હવે મારે તારી સાથે એક રૂમની અંદર બધી મજા કરવી છે

અને મને ખબર હતી કે આજે આખી કોલેજમાં કોઈ નથી તેથી અંદર લઈ ગયો અને ત્યાં જઈને તેને ત્યાં નીચે સુવડાવી દેજે અને પછી તેની સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરી દેજો અને કરતા કરતા મને પણ તેની સાથે મજા આવી હતી ને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હતી તેથી તેને આગળ પાછળથી કરવા માટે કહ્યું અને મને તો તેની સાથે કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ કલાક થઈ ગયા છે અને મને ખબર છે

ના પડી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે હવે મેં તારી સાથે વધારે કંઈ ન કરી શકો. હવે હું મારું બધું કરવા જઈ રહ્યો છું તેથી તો તેને મને કહ્યું વિધિએ કે જે બધું નીકળે તે બધું મારા મોરા ઉપર કાઢવાનું છે અને પછી મેં જેની કરતું હતું તે બધું તેના મૂળ ઉપર કાઢી નાખ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *