વનિતા તેના ભીના કપડામાં મારી પાસે આવી અને મને કહ્યું કે લાવ હું તારા કપડાં સૂકવી દવ તેવું કહીને તેણે મને નિ:વસ્ત્ર કરી નાખ્યો અને પછી મુખ મૈથુન થી મને મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ સુરેશ છે હું 26 વર્ષનો છું હાલ હું શહેરમાં રહું છું અને મારી જોબ કરું છું મારી બાજુમાં મારી એક નવી પડોશ આવી છે જેનું નામ વનિતા છે વનિતા ખૂબ જ સરસ લાગે છે

વનીતા ને જોઈને તો 55 વર્ષના વૃદ્ધનું પણ ઘણી વખત ઉભું થઈ જાય તેવું મને લાગે છે વનિતા સાથે આમ તો હું મહિનાથી બોલું છું પરંતુ વનિતા સાથે એટલી બધી મારી વાત થતી નથી.

પરંતુ હવે તે મારી ફ્રેન્ડ બનવા માંગતી હોય તેવું મને લાગે છે અને તેઓ લાગવાથી હું તેની સાથે ઘણી બધી વખત બહાર જમવા પણ જતો રહો છો એક વખતની વાત છે કે અમે બંને લોકો બહાર ગયા હતા અને જમતા હતા જમીને અમે જેવા ઘરે આવ્યા

એ તમારા ઘરે આવી અને ત્યારબાદ તે તેના ઘરે જતી રહી અને ત્યારબાદ તે મારા ઘરે થોડું કોમ્પ્યુટર શીખવા માટે આવવાની હતી અને હું પણ મારું કામ કરવાનું ચાલુ રાખેલું હતું તેનું ઘર મારી બાજુમાં હતું

પરંતુ મારા ઘરે તેણે આવવું હોય તો થોડુંક ચાલવું પડતું હતું એટલામાં વરસાદ આવી ગયો અને જ્યારે તે મારા ઘરની અંદર આવે ત્યારે વનિતા તેના ભીના કપડામાં જ મારી પાસે આવી ગઈ તેને જોઈને તો હું એક વખત માટે તો દંગ રહી ગયો

પણ ત્યારબાદ તેણે મને કહ્યું કે લાવ તું પણ ભીનો થઈ ગયો છે જોકે હકીકતમાં હું અગાસી પર ગયો હતો એટલે થોડોક ભીનો થઈ ગયો હતો પરંતુ તેણે મને કહ્યું કે તું પણ ભીનો થઈ ગયો છે એટલે હું તારા કપડાં સૂકવી દઉં છું

ત્યારે મેં તને કહ્યું કે નાના તેની કોઈ જરૂર નથી ચાલશે કોઈ કપડાં સૂકવવાના નથી તેણે મને કહ્યું અરે એમાં થોડું કંઈ કહેવાનું હોય આટલું કઈને તેણે મારી પર હાથ ફેરવવાનો ચાલુ કરી દીધો અને તેણે મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને ત્યારબાદ વધારે તો નહીં પણ તેને મુખમૈથુન કરીને મને ખૂબ જ મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *