વૈશાલી એ ફેસબૂક પર મેસેજ કરીને મને હોટેલ રૂમ માં બોલાવ્યો અને પછી ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ યુવરાજ છે હું ૩૦ વર્ષનો છું અને હાલ હું પોતાની પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરું છું મને પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જો કરવું એટલા માટે ગમે છે કારણ કે પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર સામાન્ય રીતે મને બધી છોકરીઓ આવતી હોય છે અને તેઓની સાથે બધું કરવાની મજા આવતી હોય છે પરંતુ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે મને છોકરીઓ સાથે બધું કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે

અને છોકરાઓ સાથે પણ મને કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે જ્યારે મને છોકરા ના કહે તેવા સમયની અંદર છોકરી સાથે બધું કરી લેતો હોવ છું. અને મને તેઓની સાથે પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે. પરંતુ મારે વધુમાં વધુ મજા લેવી છે જેના કારણે હું કોઈપણ રીતે કરી શકતી નથી અને તેને કારણે મારે શું કરવું છે કે સામાન્ય રીતે કંપનીની અંદર અભ્યાસ કરું છું

જેના કારણે અમારે કોઈપણ દિવસનો છોકરાઓ સાથે વાતો કરવાની હોતી નથી અને ઘણી બધી વખત વાતચીત પણ કરતી તો તે લોકો માત્ર ને માત્ર મારી સાથે વાતચીત કરતા હોય છે વાતચીત કરતા નથી જેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે પરંતુ આગળ શું કરી શકું તે હંમેશા હું વિચારતી હતી જેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હતી પરંતુ વિચારી લીધું હતું કે અહીંયા તમારો કોઈ મેળ પડવાનો નથી

જેથી મારે ઓનલાઇન કરવું પડશે અને તરત જ વિચાર્યું કે ઓનલાઈન મારે એકાઉન્ટની અંદર જ વાતો કરવી છે અને બધું કરવું છે જેના કારણે લોકો મારી સાથે વાતચીત કરે અને હું તેની સાથે વાતચીત કરીને બધું કરી શકું અને પછી તો શું હતું એક વખત મારું facebook એકાઉન્ટ બનાવી લીધું અને facebook એકાઉન્ટ બનાવીને બધા સાથે વાતચીત કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને જેના કારણે ઘણા બધા ફાયદાઓ મને દેખાતા હતા જેથી મને લાગતું હતું કે હવે મારાથી કંઈ ફાયદો થશે અને પછી તો શું facebook ઉપર મેં લોકો સાથે વાતચીત કરવાની ચાલુ કરીને જ્યારે પહેલો દિવસ આવ્યો

ત્યારે ઘણા બધા લોકોને ફ્રેન્ડ રિકવેસ્ટ પણ મોકલી હજારથી વધારે ફ્રેન્ડ રિકવેસ્ટ મોકલી તેના કારણે મારું જે એકાઉન્ટ હતું અને બ્લોક પણ કરવામાં આવેલો હતો પરંતુ છતાં પણ મે હારના માની અને અમારું કામ કર્યા કર્યો અને લાગતું હતું કે મારું કંઈ પણ થશે ઘણી બધી છોકરીઓ પણ હતી કે જે પૈસા લઈને સર્વિસ આપી હતી અને તેની સાથે માટે ઘણી બધી મજા પણ કરવાની હતી

તેથી અમે તેઓની સાથે ટ્રાય કર્યો અને તેઓની સાથે કોશિશ કરીને તે લોકોને પૈસા આપી અને તેઓની સાથે કોશિશ કરી પરંતુ મને તેઓની સાથે બધું કરવાની વધારે મજા ન આવી જેના કારણે મેં વિચારી રાખ્યું કે મારે આ લોકોની સાથે હું નથી ત્યારબાદ મેં ઘણી બધી બીજી કોશિશ કરી અને કોશિશો બાદ મેં ઘણી બધી રીતે બધું વિચારવાનું ચાલુ કર્યું કે મારે હવે આગળ શું કરવું છે

અને તેની અંદર ઘણી બધી રીતે બધું કાર્ય કરવાનું ચાલુ કર્યું બીજી વસ્તુ જ્યારે અમે આ બધી વસ્તુઓ કરવાની ચાલુ કરી ત્યારબાદ હંમેશા માટે એક વસ્તુ વિચારવાની રાખી કે મારે હંમેશા સારી રીતે કાર્ય કરવું છે અને સારી રીતે મારે આગળ વધવું છે

અને મને બધા સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું હતું મને કે છોકરી મળીને વૈશાલી એક વખત મને મેસેન્જરમાં મેસેજ કરવાની તેણે મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે તો આવી શકે છે અને પછી તેને મને facebook મેસેજ કર્યો અને હું તેને મળવા ગયો અને ત્યારબાદ મેં તેને ભારે મજા આપી અને તેને પણ મને જોરદાર રીતે મજા આપી અને હવે અમે વારંવાર બધું કરીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *