તે મને ઈશારાઓ કરી રહી હતી હું તેની પાસે ગયો અને અચાનક તેણે મને પકડ્યો અને કહ્યું કે આવ અને મારી સાથે જે કરવું હોય એ કરી લે.

nation

મારું નામ વિકાસ છે હું 24 વર્ષમાં છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર મને ઘણી બધી છોકરીઓ મળતી નથી અને ઘણી બધી છોકરીઓ મને ના પાડી દેતી હોય છે

જેના કારણે હવે કોલેજની અંદર મેં બધું કહેવાનું બંધ કરી દીધું છે પરંતુ હા એક વખતની વાત છે કે હું એક કોન્સર્ટની અંદર હતો અને કોન્સર્ટની અંદર એક કોન્સર્ટ કરી રહ્યો હતો

તે મને ખબર મજા આવી રહી હતી તેવા સમયની અંદર અચાનક મારી નિરાલી બહાર આવી. અને તે બહાર આવીને સીધા મને પણ અંદર લઈ ગયો અને તેના રૂમની અંદર મને બેસાડો જ્યારે તેમણે તેના રૂમમાં એટલે કે તેના ઘરની અંદર બેસાડ્યો

ત્યારે મને પણ ખૂબ ગમી રહ્યો હતો કારણ કે મારે પણ તેની સાથે ઘણી બધા પ્રકારની વાતો કરવી હતી અને તે ખૂબ જ સરસ તે વાતો કરવાની પણ તેની સાથે મજા આવવાની હતી અને વખતે એવું થતું હતું કે શેરડી ના હોય તો મામી કરી શકતા પરંતુ તેને આ વખતે મને પહેલા તો સૌ પ્રથમ વિચાર આવું કર્યા અને જ્યારે ઇશારાઓ કર્યા અને હું તેની પાસે ગયો

એટલે અચાનક મને પકડ્યો અને પકડીને મને એટલું જ કહ્યું કે આ મને મારી સાથે છે કરવું એ કરી લે ને પછી તો શું હતું મારી જે અંદર બધું હતું તે મને તેની પાસેથી મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને ત્યારબાદ બીજો દિવસ પણ મારી પાસે હતો અને આખી રાત પણ મારી પાસેથી જ્યારે આખી રાત મારી પાસે પડેલી હતી

ત્યારે પણ મેં તેની સાથે બધું એવું કર્યું અને ત્યારે અમે માત્ર સોફા ઉપર નહોતો કર્યો પરંતુ તે જ્યારે સૂઈ રહી હતી ત્યારે તેની રૂમની અંદર ગયો હતો અને જ્યારે હું તેણે રૂમમાં જોઈ ગયો ત્યારે સૂઈ રહી હતી અને જ્યારે હું તને નજીક ગયો અને જે હું તને તરત જ મારી પાસે આવવાનું વિચાર્યું અને મને તો ઇશારાઓ કરવા લાગી ને ઈશારો કર્યા

બાદ તેને માત્ર ને માત્ર મને એટલું જ કહ્યું કે હું વર્ષોથી ખૂબ જ પ્યાસી છું અને વર્ષોથી મારી પાસે બુજાવાની છે તો તારે જે કરવું હોય તે તું મારી સાથે કરી શકે છે. અને ત્યારબાદ તમે તેનો રાતો રાત પણ લાભ ઉઠાવ્યો અને મને તેની સાથે શરીર માણવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. હું તો બધા લોકોને માત્રને માત્ર એવું કહું છું કે ગર્લફ્રેન્ડ હોય તો આની જેવી હોય નહિતર ના હોવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *