તારા જીજાજીને તું વધારે પસંદ છે એકવાર મારી જગ્યાએ તું તેને ખુશ કરી દે…

about

પ્રશ્ન. હું દિવસમાં કેટલીવાર લબા લબી બોલાવી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે દિવસની અંદર તમે કેટલી વખત બધું કરી શકો અને તેના કારણે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે દિવસની અંદર તમે ચાહો તો એટલી વખત બધું કરી શકો છો સામાન્ય રીતે એક રિઝલ્ટ ની અંદર અનેક સાયન્સની અંદર કહેવામાં આવેલું છે કે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો જ્યારે એક રિસર્ચ કરવામાં આવેલી હતી

તેવા સમયની અંદર એવું કહેવામાં આવેલું છે કે તમારી જેટલી વખત ઈચ્છા હોય છે અને તમારા વ્યક્તિની જેટલી વખત ઈચ્છા હોય છે તેટલી વખત એ બધું કરી શકે છે પરંતુ આ એક વસ્તુ એવી છે કે તમે જયારે બધું કરી લો છો

તેવા સમયની અંદર ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા થતો હોય છે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે એક કસરત કરેલી કે મેં એને જ્યારે તમે તે વસ્તુ કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ પડી જતો હોય છે જ્યારે તમે કરીને નીકળો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે જેમ કે તમને થાક લાગતો હોય છે

અને તમને સારી રીતે સમસ્યાઓ પણ ઘણી બધી પેદા ઘણી બધી વખત થઈ જતી હોય છે હા એક વસ્તુ એ છે કે તમે જ્યારે દરરોજ બધું કરો છો તે સમયની અંદર તમારું હૃદય સ્વસ્થ રહેતું હોય છે અને તમારું શરીર પણ સારું રહેતું હોય છે પરંતુ તમે લાંબા ગાળા સુધી આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પરંતુ દિવસની અંદર એવું છે કે એક વખત કરો તો પણ સારું કહેવાય.

પ્રશ્ન. મને ચ પા ચ પી દરમિયાન પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર દુખે છે તો મારે શું કરવું?

તમે પૂછી લેજો કે તમે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર તમને દુઃખે છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેના કારણે તમને કેમ થઈ રહ્યું છે તે તમારે વિચારવાની જરૂર છે અને આમાં તમારે કોઈપણ રીતે એમ કરવાનું નથી કે તમે ઘરે કોઈનું સ્કોપના છો

સામાન્ય રીતે તમારે ડોક્ટર પાસે જવાનું છે અને તેમને તમારે પૂછવાનું છે અને આ એવું પણ થઈ શકે છે કે તમે જ્યારે નવા નવા હોય એને તમે નવી નવી રીતે વસ્તુઓ કરતા હોય ત્યારે સમયની અંદર તમને બધી યાદ ના રહેતો હોય એને સામાન્ય રીતે એવું બની શકે છે કે તમને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે અને તમને બધું દુઃખી શકે છે પરંતુ તેની સિવાય બીજું કંઈ હોતું નથી

એટલે સામાન્ય રીતે તે વસ્તુ તમે વિચારી શકો છો પરંતુ તમારી ઉંમર થઈ ગઈ હોય અને સમાચાર તમે વારંવાર બધું કરતા હોય અને છતાં પણ તમને જોવા આવું થતું હોય તો સામાન્ય રીતે તમારે ડોક્ટરને બતાવી દેવું જોઈએ અને ડોક્ટર જે કહે છે

તેની રીતે તમારે સાલા લેવી જોઈએ બજારની અંદર પણ ડોક્ટર જે તમને ટ્યુબ કહે છે એ તમારે લગાવી જોઈએ અને તેઓને તમને કોઈ રોગ પણ થઈ ગયો અથવા તો બની શકે કે તમને કોઈ ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય તો તે પણ તેનાથી દૂર થઈ શકે છે એટલે તેનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તમને ન દુખાય ને તમે મજા લઇ શકો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *