સુરેખા ભાભી મારી સામે પ્રેમ ભરી નજરે જોઈ રહ્યા હતા તેમની પાસે ગયો તો મને ઘરે લઈ ગયા અને ત્યાર બાદ નિ:વસ્ત્ર થઈને મારી સાથે…

nation

મારું નામ સુરત છું 28 વર્ષનો છું મારા લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ પરિપથની હંમેશા પિયર રહેતી હોય છે જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે તમારી સાથે ખૂબ જ ઓછો સમય રહેતી હોય છે

અને હું પણ કામમાં એટલો વ્યસ્ત છું કે મારી પત્નીના સમય આપી શકતો નથી અને હવે મને મારી પત્ની સાથે ગમતું નથી કારણ કે મને લાગે છે કે મારી પત્ની હવે જૂની થઈ ગઈ છે

અને તેની સાથે ખૂબ મજા નથી હોય તો તેનો જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે તે ખૂબ જ પહોળો થઈ ગયો છે જેના કારણે મને ત્યાં ખૂબ જ મજા આવતી નથી એના કારણે હું હવે નવી નવી વસ્તુઓ શોધો અને નવી છોકરીઓ ગમતી હોય છે

પરંતુ નવી છોકરીઓ પૈસા પણ ઘણા લે છે જેના કારણે હવે હું એ પણ કરતો નથી પરંતુ હા મારા ઘરની અંદર એક છોકરી છે જેને મને કરવો ખૂબ જ ગમે છે અને તે છે

ભાભી મારા ભાભીની ઉંમર મારી કરતા ચાર થી પાંચ વર્ષ મોટી હશે પરંતુ તમારા ભાભી જેટલા મોટા છે તેનું બધું મોટું છે અને મને તેની સાથે કરવામાં ખૂબ જ મજા આવશે

તેવું મને લાગે છે પરંતુ ભાભી મને થોડા કોઈ દિવસ આ પાડવાના છે તો વિચારીને હું પણ મારી ઈચ્છા મારી નાખતો હતો પરંતુ મને નહોતી ખબર કે ભાભી પણ મને એટલો બધો પ્રેમ કરતા હશે

એક વગરની વાત છે કે જ્યારે મારા ભાઈ બહાર ગયેલા હતા ત્યારબાદ મારી ભાભી જ હતા તે ઘરની અંદર હતા મારા ભાભી જ્યારે ઘરમાં હતા ત્યારે તેમને કહ્યું કે ભાભી લે

તમે આજે એકલા તમને કંટાળો નથી આવતો તારા ભાભી એકલો જ કહ્યું કે કંટાળો શેનો આવે તો અહીંયા બેઠો હોય તો થોડો પછી કંટાળો આવવાનો છે અને પછી તો ભાભીને માત્ર એટલે જ ઓફર કરે કે ભાભી છું

મને મારી સાથે બધું કરવું છે અને ભાભી પણ ત્યારે માની ગયા અને પછી તો શું હતું બાકી મારી સામે પ્રેમ કરીને જ રહેજોવા લાગ્યા નહીંતર તેમણે મને રૂમમાં આવવા માટે ગયો

એટલે ભાભી એ તમને કપડાં કાઢી નાખ્યા અને તરત જ મારા કપડાં પણ કઢાવી નાખ્યા અને મેં પણ પછી કપડા કાઢી નાખ્યા અને ભાભી એ મને ભારે મજા આપી મને તો ખૂબ મજા પડી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *