સુનિતા ભાભી ના પતિ બહારગામ હતા તેમને મને તેમના ઘરે બોલાવ્યો અને કહ્યું,” મારા પતિની કસર આજે તારે પૂરી કરવાની છે અને મને પાછળથી ઠોકીને શાંતિ આપવાની છે” અને પછી તો મે….

nation

મારું નામ વિકાસ છે 30 વર્ષનો છું તે વધારે પડતી પિયર રહેતી હોય છે અને જેના કારણે આજે ગઈ હતી હું પણ ઘરમાં એકલો હતો અને મારી ઓફિસની રજા હતી

જેને કારણે હું ઘરની અંદર એકલો તમે તો વિચાર્યું હતું કે તે જ્યારે બહારગામ ગઈ હોય ત્યારે તેની ગેરહાજરની અંદર હું કોઈ છોકરી પાસે જઈશ અને તેની સાથે બધું કરી શકે તો મને તેઓ મોકો મળવાનો હતો અને મને ખુબજ ઘટાડવા આવી રહ્યો હતો અમારી બાજુ ની અંદર પડોશી રહેવા માટે આવી જ આપણો ઘણી વધી ગયો હતો અને ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી

પરંતુ કોઈને કેવી રીતે આપણે કહી શકે જેના કારણે તેને કહેતો નહોતો પરંતુ તે સુનિતા ભાભી 40 વર્ષના હતા અને મારી કરતા 10 વર્ષ તેમની ઉંમર વધારે હતી તે હું મારા ઘરની અંદર આવી અને તેમાં મને કેવી રીતે તમારે લોટ જોઈએ છે એટલે મેં તમને થોડો લોટ આપ્યો અને કહ્યું તેમને કે હું રાત્રે તમને પાછું લોટ આપી જઈશ એટલે મેં તમને કહ્યું કે નાના તેની કોઈ જરૂર નથી તમે તમારી પાસે રાખો

અને રાત્રિના સમયે જ્યારે હું ઘરે હતો ત્યારે સુનિતા ભાભી મારી પાસે આવ્યા અને મારા ઘરે આવ્યા ત્યારે તેમણે મને કહ્યું કે આ તમારો લોટ છે અને તમે આમાં મેં કહ્યું કે તમે રાખો મારે નથી જોઈતો પરંતુ તેઓ પરાણે મૂકી ગયો અને ત્યાર બાદ તમે મને કહ્યું કે હું ઘરની અંદર એકલી છું અને ઘરની અંદર કોઈ નથી અને મને બીક લાગે છે તો તમે આવી શકો છો એટલે હું તમને કેવી વાહ કંઈ વાંધો નહીં

ચાલો હું તમારા ઘરે આવું છું અને તરત એવું વિચારીને હું તમને ઘરે જતો રહે અત્યારે હું તમને દરેકે મને હોલમાં ના બેસાડવા પરંતુ બીજા ક્યાં ગયા છે એટલે તેમણે મને કહ્યું તમારા પતિ તો બહાર ગયા છે અને બહારગામ ગયા છે જેના કારણે તેઓ અઠવાડિયા પછી આવવાના છે તમારે પત્નીની જે મારા પતિ પણ ઘણી બધી વખત બહાર રહે છે અને મારી અંતરનો જે ઉજાસ છે

તે કોણ લાવશે તો તમે લાવી શકશો મને લાગે છે ત્યારે તેઓ વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે મને લાગી રહ્યું હતું કે આ શું વાત કરી રહ્યા છો પરંતુ જ્યારે તેમણે મને વાત કરી ત્યારે હું તો ખૂબ જ તે જણા આગળ વધી રહ્યો હતો અને તેમની ઉંમર 40 વર્ષની હતી અને તેમની કમર તો ખૂબ જ જોરદાર હતી લાગતું હતું કે તેમના પતિએ

તેમને વધારે વાપર્યા નહીં હોય અને પછી તો તેમને મને સામેથી કહી દીધું કે મારા પતિની કસર આજે તારે પૂરી કરવાની છે ને ત્યારે જે કરવું હોય તે તું મારી સાથે કરી શકે છે તમારા હાથમાં આખા ભાભી અને ભાભી ને મેં આખી રાત લબ લબાવી નાખી અને મને ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *