સૃષ્ટિ ની પાસે હું ગયો ત્યારે તે મને ભેટી પડી અને મારા ખેતરની વરચે મને લઈ જઈને તેણે મને ભારે મજા આપી

GUJARAT

મારું નામ ચેતક છે હું 25 વર્ષનો છું અને હાલ હું એક ગામડાની અંદર આવું છું ગામડાની અંદર હું કંઈ કામ કરતો નથી ને આવું કંઈ ભણું છું પરંતુ માત્ર ખેતી કરું છું અને ખેતીથી મારી ગુજરાત ચલાવું છું

ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે ઘણા બધા લોકો મને કહે છે કે તમે આટલા બધા રોજગારી લીધેલી છે તમે આટલી બધી ડિગ્રી હોલી કરી છે જેના કારણે તમે સારી એવી નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકો છો

નવી નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકો છો પરંતુ માત્ર એટલું જ કહેતો હોઉં છું કે એવું કંઈ હોતું નથી પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું કે હું મારા ગામની અંદર નીકળતો અને દરેક લોકો મને તેમની સમસ્યાઓ લઈને આવતા અને હું તેમની સમસ્યાઓ સોલ કરી દે તો ઘણી વખત એવું પણ થતું હતું કેમ ઘણી બધી વખત મને પણ સમસ્યા પડી જાય

મેસેજ મળશે સાહેબ સર્વ કરવા ખૂબ જ મદદ કરતા હતા પરંતુ હવે થયું એવું એક વખત હું ગામડાની અંદર નીકળ્યો ત્યારે સૃષ્ટિ ત્યાં ઉભેલી હતી અને સૃષ્ટિ અને મારી વચ્ચે ખૂબ સારી લેસન હતા સૃષ્ટિ જે હતી તે મારા ઘરમાં પણ ઘણી વખત આવતી અને હું પણ તેના ઘરે ઘણી વખત જતો હતો અને અમારા સંબંધો પણ ખૂબ જ કડક થઈ ચૂક્યા હતા

અને સારા સંબંધો થઈ ચૂક્યા હતા પરંતુ કે સૃષ્ટિએ મને બોલાવી અને સૃષ્ટિએ જ્યારે મને બોલાવે ત્યારે હું તને જોતો રહી ગયો મને કોઈ વખત બોલાવતી નહોતી અને સૃષ્ટિ મને જેવું બોલાવે એટલે મેં કહ્યું કે શું કામ છે એટલે તેને મને કહ્યું કે અહીં આવવાની જ્યારે હું સૃષ્ટિ પાસે ગયો ત્યારે તે મારી પાસે આવે અને મારી પાસે આવીને મને ભેટી પડે ને બેટા તેને મને એટલું જ કહ્યું કે આજે હું સાવ નવરી છું

અને તારે મારી સાથે જે કરવું હોય તે કરી લે પછી તો શું હતું તેની સાથે બધું ચેક કર ન કરવાનું હતું તે પણ કરી લીધું એટલે કે મેં તેની સાથે સુખ પાણી લીધું અને મને ખૂબ જ મજા આવી જાય પણ મને વધારે સંતોષના થયું

એટલે મેં તને કહ્યું કે શરીર સુખ તારી સાથે માણવું છે પરંતુ હવે તું આટલું સરસ કામ કરે છે એટલે મારે તારી પાસે મુખમૈથુન પણ કરાવું છે અને ત્યારબાદ તેણે મને મુખમૈથુન પણ કરી દીધું અને મને ખૂબ જ મજા આવી. હું તો કહું છું કે સૃષ્ટિ જેવી ગર્લફ્રેન્ડ બધા લોકોને મળવી જોઈએ છે આપણને એક અનેરી મજા અપાવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *