સૃષ્ટિ હતી મસ્ત માલ નોટ્ટબુક લેવાના બહાને તેના ઘરે જઈને ગબગબાવી.

nation

મારું નામ વિનિત છે હું 23 વર્ષનો છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી કોલેજની અંદર એક છોકરી છે જેનું નામ સૃષ્ટિ છે સૃષ્ટિ ખૂબ જ સરસ લાગે છે આમ જોવા જઈએ તો તે ખૂબ જ બોલે છે અને કોઈનું માનતી નથી એટીટ્યુડ પણ છે

તેનામાં પરંતુ તો પણ મને કોઈ વાંધો નથી કારણ કે મારે તો તેને એક વખત ઠોકવી જ હતી સૃષ્ટિ સાથે હમ તો મારી કોઈ અવારનવાર વાત નથી થતી પરંતુ નોટબુક લેવાની અસાઇમેન્ટ લેવાની હોય ત્યારે થોડીક વાત હું તેની સાથે કરી લે

તો જેના કારણે થોડીક ઓળખાણ મારે તેની સાથે હતી પરંતુ એક વખત થયું એવું કે નોટબુક મારે તેની પાસેથી લેવાની હતી કારણ કે તે મારી નોટબુક લઈ ગઈ હતી અને તે ત્યારે કોલેજ આવી નથી ત્યારબાદ મેસૂસને કોલ કર્યો તો તેણે મને એટલું કહ્યું કે તું માત્ર ઘરે આવી જા સાંજના સમયે હું ઘરે જ છું. હું જ્યારે તેના ઘરની અંદર ગયો

ત્યારે ખૂબ જ મોટા ઘરમાં તે રહેતી હતી અને તેના ઘરમાં કોઈ પણ નહોતું ત્યારે મેં તેને પૂછ્યું કે તારા ઘરમાં બધા ક્યાં છે ત્યારે તને મને કહ્યું કે મારા ઘરની અંદર કોઈ નથી મારા મમ્મી પપ્પા તો ગામડે ગયા છે અને હું ઘરની અંદર એકલી રહું છું

ત્યારબાદ તે મારી માટે પાણી લેવા ગઈ ત્યારે મેં તેનો ફોન ચેક કર્યો તો મને ખબર પડી કે તેના ફોનમાં તો અશ્લીલ વિડિયો ચાલુ હતો અને તેઓ વિડિયો ચાલુ હોવાના

કારણે મેં તરત તે ફોન કરી લીધો અને ત્યારબાદ પાણી લઈને આવે ત્યારે મેં પાણી પીધું અને મેં તેને કહ્યું કે આ બધું શું છે તું આવું બધું પણ કરે છે તેને મને કહ્યું કે તમને લોકોને ઈચ્છા થતી હોય તો શું અમને કોઈ ઈચ્છા નથી થતી હોય તેવી રીતે તેને મારી સાથે વાત કરવાની ચાલુ કરવાની મને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે હા તેની પણ કોઈ ઈચ્છા હશે

ત્યાર બાદ મેં તેને કહ્યું કે જુઓ ઈચ્છા મને થાય છે તને ઈચ્છા થાય છે તો તારી આંગળીની કરામત દેખાડે છે તો એક આપણે કામ કરીએ ને આપણે બંને ભેગા મળીને કંઈક કરીએ જેનાથી આપણને વધારે તેની કરતા મજા આવશે ત્યાર બાદ તે પણ માની ગયા અમે બેને ભેગા મળીને તેના જ ઘરમાં નોટબુક લેવાના બહાને મેં સૃષ્ટિને ઠોકી નાખી અને મને ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *