સોનલ માસીએ આજે માત્ર ચણિયો પહેર્યો હતો તેમને હું જોઈ ગયો અને તેઓને ખબર પડતાં મારી પાસે આવ્યા.. અને…

nation

મારું નામ હિરેન છે હું 25 વર્ષનો છું અત્યારે કોલેજમાં રજા છે અને હું વેકેશન કરવા મારી માસી ના ઘરે ગયો હતો આ વખતે આખો વેકેશન માસી ના ઘરે કરવાનો વિચાર હતો માસીને બે છોકરા છે

તેઓની પણ ઉમર ઘણી નાની છે હું માસીના ઘરે ગયો ત્યારબાદ એક અઠવાડિયા પછી માસીના ઘરે કોઈ નહોતું માસી એકલા હતા તેમના છોકરાઓ અને બધા બહાર કામથી ગયા હતા અને માસી રસોઈ ઘર માં કામ કરતા હતા

હું રસોઈ ઘર માં ગયો ત્યાં તમે જોયું તો સોનલ માસી બધું કામ એકલા કરતા હતા અને પછી મારી નજર તેમના ના કપડા પર ગઈ તેમને માત્ર બ્લાઉઝ અને ચણીયો પહેર્યો હતો અને હું તેમને જોઈ ગયો તેમનો કંઈ વાંધો ન હતો

પરંતુ તેમને આવા કપડામાં જોઈ મારી ઉગતે જણાવો ખૂબ વધી ગઈ અને હું મારા શરીર ઉપર કંટ્રોલ કરી શક્યો નહીં પછી પછી હું હાથ લાડી ચલાવતો હતો એ વાતમાં તેઓને ખબર પડી ગઈ અને તેઓ મારી પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા બેટા તું આ શું કરે છે પહેલા તો હું માસીને કે કહી ન શક્યો અને કહેવા લાગ્યો કઈ નહીં માસી બસ બધું એમનેમ સારું ચાલે છે.

પછી હું માસીના છોકરાની રૂમમાં ગયો અને ત્યાં જઈને બેડ ઉપર સુતા સુતા વિડીયો જોતો હતો અને મારી હાથ લાવી ચલાવતો હતો એવામાં માસીએ સીધો દરવાજો ખોલી લીધો અને મારી પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા અરે હિરેન તું આ શું કરે છે મેં તને ક્યારનો પણ પૂછ્યું તું શું કરે છે તેનો તું એ જવાબ ના આપ્યો અને સીધો રૂમમાં આવી ગયો અને પાછો તો એ જ કામ કરે છે.

અને પછી મેં કહ્યું કે માસી મને શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ આજ સુધી મને એવું કોઈ મળ્યું જ નથી કે હું તેમની સાથે શરીર સુખ માણી શકો અને તમને તો ખબર જ છે કે હવે મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે આવું મળે આવું નહીં થાય તો કયું ઉમરમાં થાય એવું મેં માસીને કહ્યું એટલે માસીએ કહ્યું જો હિરેન તું હજુ નાનો છે મને નથી લાગતું કે તારું મોટું થઈ શકે અને તું મને સુખ આપી શકે

એટલે મેં કહ્યું માસી તમે ટ્રાય તો કરી જુઓ કે કોનામાં કેટલું છે અને પછી માસીએ દરવાજો બંધ કરી લીધો અને તેમના કપડા ઉતારી માસીએ કહ્યું કે હવે તું તારામાં કેટલું દમ છે તે બતાવો અને પછી મેં માસીને બતાવી દીધું કે મારી ઉંમર ફક્ત 25 વર્ષની છે પરંતુ જોશ તો બધા કરતા સારો છે અને પછી માસીએ કહ્યું કે હિરેન તારા જેવી મજા તો મને આજ સુધી તારા માસા સાથે પણ નથી આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *