શ્વેતા જેવી તેની હોસ્ટેલમાં થી નીકળી તે મારી ગાડી પાછળ બેસી અને કહ્યું કે માટે આજે ગમે તે રીતે તારી સાથે ચપાચપી બોલાવી છે અને મેં મારી ગાડી તરત ઓયો સુધી ગુમાવી અને તેને ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ મિલન છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ મારી આ ગર્લફ્રેન્ડ છે તે કોલેજની અંદર ભણે છે અને તેનું ઘર કોલેજની ઘણું બધું દૂર છે તે હોસ્ટેલમાં રહે છે સામાન્ય રીતે હોસ્ટેલમાં રહે છે

તેમાં મને ઘણો બધો ફાયદો મળતો હોય છે તે હોસ્ટેલ ની અંદર રહે છે જેના કારણે મને ઘણો ફાયદો પહોંચતો હોય છે અને મને પણ એવું લાગે છે મેં તેની સાથે મજા આવે છે

હું અવાર નવાર તેની સાથે બહાર જતો રહું છું અને ફરવા માટે હું તેને લઈ જતો હોઉં છું મેં તેની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે હવે એક સમય એવો આપ્યો કે જ્યારે અમારે બંને બહાર જવાનું હતું અને જ્યારે અમારા બંને બહાર જવાનું હતું એટલે મેં તરત જ તેને બોલાવી તેનું નામ સામાન્ય રીતે શ્વેતા છે એટલે હું તને શ્વેતા બોલાવુ છુ

શ્વેતાને હું બોલાવી એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદરથી બહાર નીકળી જ્યારે બહાર નીકળી ત્યારે તેને સ્કર્ટ પહેરેલો હતો અને તેની અંદર તો ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી સામાન્ય રીતે જે તારે મારી ગાડી ઉપર બેઠી ત્યારે મારી ગાડી ઉપર બેસીને તેણે મને પકડી લીધો અને તે વખતે મને આગળ લઈ ગઈ અને તેને થોડીક વાર વાત કરી

અને ગાડી થોડીક આગળ વધાવી ત્યારે તેણે મને માત્ર ને માત્ર એટલી જ વસ્તુ કઈ કે આજે તમારે ગમે તે રીત તારી સાથે બોલાવવી છે ગાડી તરત જ સુધી ગુમાવી લીધી અને સિધી ઓયો માં લઇ લીધી અને ત્યાં જઈને મેં તને ભારે મજા આપી દીધી જ્યારે મેં તને મારા મજા આવી ત્યારે તેને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને

તેની સાથે બેઠો ત્યારે હું તેની સાથે બેઠો ત્યારે બંધ બેઠો બંને ગયા તે નાહી રહી હતી મારી પાસે આવી ગઈ તેને કપડા પહેર્યા હતા અને તેમને ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી પરંતુ તમારી પાસે આવીને તેને મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા

અને ત્યારબાદ મેં કોઈપણ પ્રકારના કપડાના હતા અને પણ તેના કપડા કાઢી નાખ્યા હતા અને બંને શાંતિથી બેઠા બેઠા વાતો કરી રહ્યા હતા અને એકબીજા સાથે બધી મજા માણી રહ્યા હતા સૌપ્રથમ તો હું બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું અને ત્યારબાદ મગજની વસ્તુઓ કરી અને અમને ખૂબ જ મજા આવી અને ધીમે ધીમે અમે અમારો કાર્યક્રમ આગળ ચલાવ્યો અને મેં અંદાજિતની સાથે ત્રણે કલાક સુધી બધું કર્યું અને મને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *