શું મેડી સીન દ્વારા ખરેખર મારી ચ પા ચ પી ની શકિતમાં વધારો કરી શકાય?

about

પ્રશ્ન. શું મેડી સીન દ્વારા ખરેખર મારી ચ પા ચ પી ની શકિતમાં વધારો કરી શકાય?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે શું ખરેખર મેડિસિન દ્વારા ચપાચપીની શક્તિમાં વધારો કરી શકાય કે કેમ હું તમને કહું છું કે હા તેની અંદર ફ્રી શક્તિમાં વધારો કરી શકે છે કે સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત લોકોને એવું થતું હોય છે

કે શક્તિ માં વધારો થઈ શકતો નથી અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય પરંતુ ઘણી બધી ડોક્ટર પણ દવાઓ લખી આપતા હોય છે અને જેના કારણે તમને ઘણો બધો ફાયદો પણ થતો હોય છે એટલે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકશો

એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો કે વ્યક્તિ સામે મેડિકલ ની અંદર જતો હોય તેને પોતાની જે દવા જોઈએ છે એ દવા લઈને આવતો રહેતો હોય છે અને ઇન્ટરને કારણે આ બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો ને તો તમને સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રકાર વાંધો નહીં પડે અને તમે સીધે સીધા બધામાં વધારો કરી શકશો જેના કારણે તમને કોઈપણ વાંધો પડવાનો નથી. બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારી શક્તિ માં વધારો પણ થશે અને તેના કારણે તમને ઘણો બધો ફાયદો પણ થશે પરંતુ એ છે કે તમે યોગાસન મેડીટેશન દ્વારા પણ આ વસ્તુઓ કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને તેના જ રૂમમાં લઈ જઈને ભારે મજા આપી અને હવે તેને પ્રાઇવેટ પાર્ટ માં દુખે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ અને તમે તેમની રૂમની અંદર લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને તમે તેને ભારે મજા આપી દીધી અને ત્યારબાદ હવે તેમને પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં દુખે છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું

કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તમારી ગર્લ સાથે પહેલી વખત બધું કર્યું અથવા તો તેમને થોડાક સમય પહેલા બધું કર્યું હોય તો તેવા સમયની અંદર તમારે આ વસ્તુ થતી હશે અને તેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હશે અને તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પણ ઘણી બધી સમસ્યા થતી હશે પરંતુ તેમાં તમારે ગભરવાની કોઈપણ જરૂર નથી કારણ કે જ્યારે પહેલી વખત આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે

ત્યારે તેઓ સમયની અંદર ઘણી બધી સમસ્યા હોય છે તે થતી હોય છે અને જેના કારણે તમને આ બધી આપી હતી જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે પરંતુ તેમાં ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર હોતી નથી તેના કારણે તેઓ વસ્તુઓ તો થતું હોય છે

પરંતુ જેમ જેમ પડતી જશે તમને આદત પડતી જશે અને આ વસ્તુ સામાન્ય બનતી જશે ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો તેવું મને લાગે છે એટલે તમારે આ વસ્તુ વિશે વિચાર ન કરવો જોઈએ તેની માટે ઘણી બધી દવાઓ પણ આવે છે ડોક્ટરની સલાહ લઈને દવાઓ તમે લઈ શકો છો જેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *