શું મારી સુ-હાગ-રાત ઉપર મારે મારી પત્ની ને તમામ પો-ઝિશન માં ઠોકી લેવી જોઈએ?

about

પ્રશ્ન. શું મારી સુહાગરાત ઉપર મારે મારી પત્ની ને તમામ પોઝિશન માં ઠોકી લેવી જોઈએ?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી સુહાગરાત ઉપર તમારે તમારા પત્નીને તમામ પોઝિશનરને ઠોકી લેવા જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ તો તમે મને પૂછવા માંગો છો તો સામાન્ય રીતે પહેલા તો હું તમને સારી વસ્તુ કહું છું કે તમે સામાન્ય રીતે પૂછી લીધું છે સારી વાત કેમ એના હું માનું છું કે તમારા લગ્નમાં થોડીક વાર હશે

અને આ પ્રશ્ન અમારી પાસે પહોંચી ગયો હું તમને પહેલા એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી સુહાગરા તમારા પત્નીને તમારી સાથે શું કરવું જોઈએ તો પહેલા હું તો એટલું તમારી સુહાગરાત હોય એટલે તેવા સમયની અંદર પહેલા તો તમે ઘણા બધા થાકી ગયેલા હશો અને ઘણી બધી રીત રસમોમાં તમે નિભાવેલી હશે એટલે હું તો તમને એવું કહું છું કે

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારે કંઈ ન કરવું છે પરંતુ એનું માનું છું કે તેવા સમયની અંદર તમારે કંઈ ન કરવું જોઈએ પરંતુ એકબીજાને જાણવા જોઈએ ને તમારે આરામ કરવો છે પરંતુ એવું પણ બની શકે કે તમારે તેવું કંઈ ન કરવું અને સામાન્ય રીતે તમારામાં ઘણી બધી શક્તિ હવે બચેલી હોય અને તમારી પાર્ટનરમાં પણ ઘણી બધી શક્તિ બચેલી હોય તો તેવા સમય માટે હું તમને ગમે તો પોઝીશનમાં તેમને ગમે તે રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ જ્યારે પહેલી વખત તમે કરો ત્યારે ધીમે ધીમે કરવું તે ફરજિયાત છે.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને ડોગિ સ્ટાઇલ માં કરવાની હંમેશા ના પાડે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને ડોગી સ્ટાઇલમાં કરવાની હંમેશા ના પાડે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને ડોકી સ્ટાઇલમાં કરવાની ના પાડતી હોય તો હંમેશા શું કામ ના પાડે છે

તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈએ અને ત્યારબાદ તેની ઉપર તમારે આધાર રાખવો જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને આવું કેમ કરી રહી છે તે વસ્તુ પર પણ તમારે નજર રાખવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવી વસ્તુઓ થતી હોય છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ઓગસ્ટમાં તમને કરવાની ના એટલા માટે પાડતી હોય છે કારણ કે તેઓને ખૂબ જ ગમતું હોતું નથી

અને તેઓની ઘણો બધો દર્દો થતો હોય છે અને ઘણું બધું દુઃખતું પણ હોય છે અને તેઓ પણ ને પણ તમે ખૂબ જ ઝડપી બધું કરતા હોય તો એવા સમયમાં તેમણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે જેના કારણે તે તમને ના પાડી રહી હોય છે બાકી તેનો કોઈ એવો હેતુ હોતું નથી જેથી તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હશે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલેકેવા માગું છું

કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને ટોપી સ્ટાઇલમાં કરવાની જો હંમેશા ના પાડતી હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી રીતે પૂછી શકો છો તેની સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો છો ત્યારબાદ તમે સોલ્યુશન કાઢી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *