શું મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ મને ચ પા ચ પી ના બોલાવવા દે અને હું કોઈ કોલ ગર્લ પાસે જઇને મજા લવ તે ખોટું છે?

about

પ્રશ્ન. શું મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ મને ચ પા ચ પી ના બોલાવવા દે અને હું કોઈ કોલ ગર્લ પાસે જઇને મજા લવ તે ખોટું છે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને નથી બોલવા દેતી અને જેના કારણે તમે કોઈ કોલ પાસે જઈને મજા લો તો તે ખોટું કહેવાય કે સાચું કહેવાય

તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તેને શું માનો છો સામાન્ય રીતે જો હું તમને વાત કરું તો સામાન્ય રીતે વસ્તુ એવી હોય છે કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે ઘણા બધા લોકો એવા સામાન્ય રીતે હોય છે કે જેને જ્યારે બધું કરવા માટે મળતું હતું નથી ત્યારે તે સામાન્ય રીતે જતા રહેતા હોય છે

પરંતુ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે આવી વસ્તુ જ હોય છે તે પ્રાણીઓમાં જોવા મળતી હોય છે તેઓને કોઈ એક પરંતુ આપણે પ્રાણી નથી આપણે માનવીઓ છીએ અને જેના કારણે આપણે એક મર્યાદામાં રહેવું પડતું હોય છે અને જેના કારણે આપણે ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો પણ કરવો પડતો હોય છે તમને બીજી વસ્તુ એ છે

કે તમને જ્યારે મજા નથી આવતી અથવા તો તમે તેની પાસે મજા નથી લઈ શકતા અથવા તે તમને નથી કરવા દેતી તો તેનું કારણ તમારે તેને પૂછવું જોઈએ અને તેનું કારણ પૂછ્યા બાદ તમારે તેને સમાધાન શોધવું જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા ના આવે.

પ્રશ્ન. મારો પતિ હંમેશા મને પાછળથી ઠોકવા તત્પર રહે છે શું તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પતિ તમને હંમેશા પાછળથી ઠોકવા માટે તત્પર રહે છે પરંતુ તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થવાની નથી.

પરંતુ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો ઘણા બધા એવું હોય છે કે જે ઘણા બધા પતિ હોય છે તે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પુરુષોને એવું થતું હોય છે કે તેઓ પાછળથી બધું ઘરે પડે તો પાછળથી જે કરવું એ આ કુદરતી વસ્તુ છે અને તેની માટે કોઈ સલાહ પણ આપણું નથી પરંતુ હવે એક વસ્તુ છે કે

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવું કરવા માંગતા હોય છે અને તેઓ તેમાં ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે તો તે સિમ્પલ રીતે બધું કરી શકે છે પરંતુ મેન વસ્તુ તો એટલી જ છે કે પાછળથી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ પરંતુ તમામ લોકોને મજા આવતી હોય તો તે કરતા હોય છે હવે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને ત્યારે મજા આવે છે કે કેમ તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે તેનો ઈલાજ કરવો પડે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા પછી તમને હંમેશા પાછળથી બધું કરવા માટે તત્પર રહેતા હોય તો તેમાં તમને કોઈ સમાચાર નથી થવાની પણ હા તમને દુખવાની જરૂર છે એટલે તમે જ્યારે પણ બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તમારે જેલનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા ના થાય અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો તેવું મને લાગે છે.