શું કોઈ પણ છોકરીને લબલબાવતી વખતે બરફ ઘસવામાં આવે તો તેને વધારે ઉતેજના વધે છે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. શું કોઈ પણ છોકરીને લબલબાવતી વખતે બરફ ઘાસવામાં આવે તો તેને વધારે ઉતેજના વધે છે?

પૂછી રહ્યા છો કે કોઈપણ છોકરીને લવ લબ આવતી વખતે બરફ ઘસવામાં આવે તો તેને વધારે વખત ના થતી હોય છે કે કેમ તો હું તમને જાણવા માગું છું ઘણા બધા લોકો અત્યારે હાલમાં સમયમાં આવું એક ખોટી વસ્તુઓ બેઠા હોય છે અને સામાન્ય રીતે ઇન્ટરનેટ ઉપર જ્યારે જોવામાં આવે છે ત્યારે તમને આ ઉપાય મળેલું હશે

ત્યારે ખૂબ જ બધી વસ્તુઓ જે હોય છે તેમાં મજા આવી જતી હોય છે અને તમે ખૂબ મજા કરી શકતા હકીકતમાં એવું હોતું નથી હવે એક વસ્તુ છે તેનો પ્રશ્ન તમારે જોવાનો છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે તમે બરફ ઘસો છો તેનું હોય છે કે તમે જ્યારે કોઈપણ જગ્યાએ બરફ ઘસો છો તેવા સમયની અંદર તમારું જે લોહી હોય છે તે જામી જતું હોય છે

અને જરૂર જામી જતું હોય છે એટલે થોડાક સમય માટે તે જગ્યાએ પડી જતી હોય છે જેના કારણે આપણને થોડા સમય માટે તો લાગે છે કે આપણને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે આવું બધું કરવામાં આવે તો ખૂબ જ નુકસાન થતું હોય છે

જુનાગઢ તમારે જો લાંબા સમય સુધી ટકવું છે અને તમારે વધારે મજા લેવી છે તો તમે ધીમે ધીમે બધું કરી શકો છો અને સાથે કેટલા પ્રકારની જેલ પણ મોજ જ છે અને તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી વસ્તુ ઉપયોગ કરો છો તો તમને ખૂબ જ મજા આવે છે તેની અંદર તમે સારી રીતે કાર્ય કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. કોઇ પણ છોકરીને સૌથી વધુ ઠોકાવવાની ઇરછા ક્યારે થતી હોય છે?

કોઈપણ છોકરીને સૌથી વધુ ઠોકાઓની છે ત્યારે તમને જણાવવા માગું છું કે જ્યારે કોઈ પણ છોકરી પીરીયડ ની અંદર હોય છે ત્યારે તેણે બધું કરી લીધેલું હોય છે પરંતુ એટલા માટે થયેલું છે કે તેમને હોય તો ઘણીબધી છોકરી હોય છે

કે જ્યારે તે યુવાનીના જોશમાં હોય તને પણ તેમને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે અને તે પોતાની ઈચ્છાઓ અને મારી શક્તિ નથી તે બધું કરી શકતી હોય છે તે કોઈ પણ દિવસ સામેથી એવું કહેતી નથી કે તેમને તો બધું કરવું છે જેના કારણે તમારે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે તમારે સામેથી પૂછવું પડશે અને તમારે તેમને કહેવું પડશે તમે જોયા તમને નહીં કહું

અને સામેથી તમે વાત નહીં કરો તો પછી તમારો કોઈ પણ પ્રકારે સોલ્યુશન થવાનું નથી એટલે તમને કોઈ ઈચ્છા થાય છે તો તમે તેમને પૂછી શકો છો અને તમને ત્યારે તેમને ખૂબ જ ઈચ્છા હોય છે એટલે તમે આવી રીતે પૂછી શકો છો

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારે કોઈ પણ દિવસ ફોર્સ કરવાનું નથી તમે પ્રેમથી તમને પૂછી શકો છો હા પાડે તો ઠીક છે અને ના પાડે તો કંઈ વાંધો નહીં તમે દૂર થઈ શકો છો તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *