શું હું શિયાળા ની ઋતુમાં દરરોજ ચપાચપી બોલાવી શકું?

nation

પ્રશ્ન. શું હું શિયાળા ની ઋતુમાં દરરોજ ચપાચપી બોલાવી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શિયાળાની ઋતુમાં તમે દરરોજ બધું કરી શકો કે એમ તો હું તેની માટે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે હા શિયાળ અને ઋતુમાં સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ રોકવા વાળું હોતું નથી અને સામાન્ય રીતે તમે બધું કરો છો તો તેમાં તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે એમ છે

પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું જ માગું છું કે તેમાં તમને ફાયદો તો થઈ શકે તેમ છે પરંતુ તમારે થોડું ધ્યાન રાખવાની પણ જરૂર છે ત્યારે કરવા માટે બધું જ આવું છું ત્યારે તમે ફ્રેશ હોવા જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમને પણ કરવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ પછી એવું હોય કે કોઈ એક પાટણની ઈચ્છા છે એટલે ત્યારબાદ તમે તમારા પાર્ટનર સાથે બધું કરો છો

અથવા તો ઈચ્છા નથી ત્યારે પણ બધું કરો છો તો આ સમયની અંદર તમારી છે મજા છે તે બગડી શકે છે અને તમને પણ ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે તેવું કરવાનું નથી સામાન્ય રીતે તમારે શિયાળાની ઋતુની અંદર દરરોજ બધું કરવાનું છે

જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મળે છે અને તમે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમારે ઘણી બધી જો મજા લેવી છે તો તમે શિયાળાની ઋતુમાં બધું કરી શકો છો

અને ઘણા બધા લોકો જે હોય છે શિયાળાની ઋતુની અંદર બધું કરતા હોય છે અને ઘણી બધી મોજા લેતા હોય છે એટલે તમારે તે વસ્તુ કરવી જોઈએ જેનાથી તમને કોઈ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે.

પ્રશ્ન. શું હું મારી પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ પાસે પણ મજા લઇ શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની સિવાય તમે અન્ય સ્ત્રીઓ પાસે જઈને મજા લઇ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે મારે તમને એક જ પ્રશ્ન પૂછવો છે કે તમે શું કામ બીજી કર્યું પછી જોવા માંગો છો શું તમારી પત્ની તમને મજા નથી આપી શકતી ને તમને લાગે છે કે હા તમારી પત્ની તમને મજા નથી આપી શકતી તો બિન્દાસ તમે તેની પાસે જાવ

કારણ કે તે તમારી પત્ની છે અને તેની સાથે વાત કરો કે તેને જે વસ્તુ કરી છે તેનાથી તમને મજા નથી આવતી અથવા તો જે વસ્તુ તે તમારી સાથે કરે છે તેનાથી મજા નથી આવતી અને ત્યારબાદ તમે તે વાત કરો કે તમને કેવી રીતે બધું કરવાની મજા આવે છે ત્યારબાદ તમારી પત્નીને કહો છો કે તમને આ રીતે બધું કરવું છે તમારી પત્ની એ વસ્તુ માની જશે અને તમારી તેની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ

એટલે પહેલા વાતચીત કરવી તે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે તમે વાતચીત કરો અને ત્યારબાદ તમારી પત્ની સાથે બધું કરવાની કોશિશ કરો કારણ કે તે તમારી પત્ની છે અને તમે જે કંઈ પણ કહેશો તે માની જશે અને સામાન્ય રીતે તે પણ કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢશે તો તમને ઘણી બધી સરળતા રહી શકે છે એટલે તમારે બીજે બધા વસ્તુઓ જ્યારે વિચારવાની જરૂર નથી

પરંતુ પાસે જાવ છો ને ત્યાં જઈને મજા લો છો તેવા સમયની અંદર તમે તમારી પત્ની સાથે દગો કરેલો એટલે તમારે થોડુંક વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ બધું કરવું જોઈએ કારણ કે તેના કારણે તમારી પત્નીને પણ ઘણી બધી આગળ જતા સમસ્યા થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *