શું હું પૈસા આપું સ્ત્રીઓ પાસે જઈને મજા કરું તે સારી વાત કહેવાય કે ખરાબ?

Uncategorized

પ્રશ્ન. શું હું પૈસા આપું સ્ત્રીઓ પાસે જઈને મજા કરું તે સારી વાત કહેવાય કે ખરાબ?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું તમે પૈસા પાસે જાવ અને તેમની સાથે મજા કરો તો તે સારી વાત કહેવાય કે ખોટી વાત કરવી હોય તો તમે પૂછી રહ્યા છો તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે

ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે પોતાને જીવનની અંદર ઘણી બધી સ્ત્રો પાસે જતા હોય છે અને તે પૈસા આપીને બધું કરાવવા માંગતા હોય છે પરંતુ જ્યારે પૈસા આપીને બધું કરતા હોય છે તેવા સમય વધારે મજા આવતી હોતી નથી અને સામાન્ય રીતે જ્યારે તેઓના લગ્ન થઈ જતા હોય છે ત્યારે તેઓને ઘણી બધી મુશ્કેલી હોય જે હોય ત્યારે પડતી હોતી હોય છે

જો આપણા વાત કરવામાં આવે તો રીયલ દુનિયાની અંદર પણ એવી વસ્તુઓ જોવા મળતી હોય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ યુવાનો છે પણ જ્યારે તેના લગ્ન થઈ જતા હોય છે ત્યારબાદ તે પોતાના આ એક પત્ની સાથે રહી શકતો નથી

અને તેને મજા પણ આવતી હોતી નથી. જ્યારે તેમની અન્ય લોકો પાસે જતો હોય છે ને ત્યારે તે પૈસા આપીને પણ મજા કરી લેતું હોય છે તેવા સમયની સાથેના સંબંધ જે હોય છે તે બગડવા તરફ આવી જતા હોય છે

એટલે તમને હું માત્ર એટલું જણાવવા માંગું છું કે અત્યારે તમે ભલે એકલા હો પરંતુ તમારે એ રીતે પણ કોઈ બધી રૂમ પાસે પૈસા આપીને ન જવું જોઈએ કારણકે ખોટી વસ્તુ છે અને તમારી લગ્નજીવન ભવિષ્યની અંદર ખૂબ જ ખતરામાં પડી શકે છે.

પ્રશ્ન. મને મારા નવા બોયફ્રેન્ડ ને સામેથી ચ પા ચ પી વિશે પૂછવું હોય તો કેવી રીતે પૂછી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા નવા બોયફ્રેન્ડને તમને સામેથી બધું ચ પા ચ પી વિશે પૂછવું હોય તમે કેવી રીતે પૂછી શકો છો હાલના સમયની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે લોકો બધું કરવા માટે સક્ષમ હોય છે

અને તેઓ પૂછતા હોય છે કે તેઓ કરી શકે કે મને સામાન્ય રીતે તેઓ પૂછી લેતા હોય છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર રહેતી નથી બધું તમે જણાવી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે આવું બધું જોઈશે પુરુષો પૂછતા હોય છે અને જતું હોય છે તે મને તેમ પૂછવું હોય છે તો ઘણી બધી શરમ આવતી હોય છે જેના કારણે તેઓ વિચારતા હોય છે કે તેઓ કેવી રીતે પૂછી શકે છે

પરંતુ તમારે આની અંદર ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર રહેતી નથી. તમે તમારા બોયફ્રેન્ડને સીધી રીતે પૂછી શકો છો અને ત્યારબાદ જો તે તમને ના પાડશે જ નહીં અને જો તમને ના પાડે છે તો તમે તેને સમય આપી શકો તો તમે જ્યારે તેને સમય આપો છો ને ત્યારે તે બધું કરે છે તો તેના અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યાઓ થવાની નથી અને તમારી ઈચ્છા હોય તેને કોઈ દિવસ મારવી જોઈએ નહીં

અને તમારે તેને પૂછી લેવું જોઈએ તમે ત્યારે પૂછો છો તે સમયે પણ મજા આવશે અને કોઈપણ પ્રકારે તમને સમસ્યા થવાની નથી અને તમે તેને પૂછવું હોય તો તમે બિન્દાસ ફોન કરીને પૂછી શકો છો કે મને આવી રીતે બધું કરવું છે શું તમે કરી શકો છો કે નહીં અને ત્યાં હા પાડે છે તો બિન્દાસ તમારે કરવા માટે જવું જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *