શું હું મારાથી મોટી ઉંમર ના પુરુષ સાથે બધું કરું તો મને વધારે મજા આવે?

nation

પ્રશ્ન. મારા સસરા મને ગંદા ઈશારાઓ કરતા હું તેમની પાસે ગઈ પણ તે મને મજા આપી શકતા નથી હવે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે સસરા છે તે તમને ગંદા ઈ સારા કરે છે અને તેના માટે તમે શું કરી શકો છો તે તમે જાણવા માંગો છો તો સામાન્ય રીતે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમારા જે સસરા છે

સામાન્ય રીતે તેમની ઉંમર થઈ ચૂકી હશે અને તમે અત્યારે યુવાનને તેની સાથે તમે બધું કર્યું પણ હશે તો તમને તે મજા આપી શકતા હોય અને તેના કારણે તમને ઘણી બધી તકલીફ પડે છે હું માત્ર એટલું જ માગું છું કે તમારે પાસે ન જવું જોઈએ અને તેને તમારે માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે હવે તમારે એમાં પહેલા જેવી વાત રહેલી નથી તેઓ કેપ્સુલ પણ પીવે છે

તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે અસર થવાની નથી એટલે મારે તો તમને માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે તેઓની સાથે તમારે કંઈ કરવાનું નથી અને તેઓને તમારે એમને મૂકી દેવાના છે તેઓને જો કોઈ કરવું હોય તો તેઓ તેમની રીતે કરી લેશે પરંતુ તમારે તેઓમાં ધ્યાન આપવાનું નથી. જેમનો મજા તેઓના આપી શકતા હોય

અને છતાં પણ તમારે તેમની સાથે જ બધું કરવું હોય તો તમે તેમને કેપ્સુલ પીવડાવી શકો છો અને તેઓને કસરત કરવા માટે કહી શકો છો પરંતુ તે હેલ્ધી નહીં હોય તો તમને પણ મજા આવવાની નથી અને તેમને પણ મજા આવવાની નથી એટલે સિમ્પલ વસ્તુ એટલી છે કે તમે તેમને મૂકી શકો છો અને શાંતિથી કહી શકો છો કે તમારે તેમની સાથે કંઈ કરવું નથી.

પ્રશ્ન. શું હું મારાથી મોટી ઉંમર ના પુરુષ સાથે બધું કરું તો મને વધારે મજા આવે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારાથી મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે તમારે બધું કરવું છે તો શું તે તમને વધારે મજા આવી શકે કે કેમ તો તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું એ ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે જે સ્ત્રી હોય છે તે મોટા પુરુષો સાથે બધું કરતી હોય છે એટલે કે તેઓની જે ઉંમર હોય છે તે તેમની કરતાં મોટી હોય છે અને તેના કારણે ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

અને ઘણી બધી સ્ત્રીઓ જ હોય છે કે આ રીતે પણ મજા લેતી હોય છે પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર જણા માગું છું કે તમે મજા તો લઈ શકો છો પરંતુ તેમાં પણ તમને મજા લેતા આવડવું જોઈએ સામાન્ય રીતે છે પુરુષ હોય છે તે સિરિયસ હોય છે અને તે મોટી ઉંમરે પુરુષ હોય છે તે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ તમારે તેઓની રીતે ચાલવું પડતું હોય છે

તે તમારી બધી ફીલિંગ ને સમજે છે લાગણીને સમજે છે અને તેઓ તમને ઘણી બધી મજા આપી શકે છે પરંતુ ત્યારબાદ તમને વડીલ જેવી પણ ફીલિંગ આવી શકે છે એટલે મારે તો તમને માત્ર એટલું જ કહ્યું છે કે

તમે મોટી મને પુરુષ સાથે બધું કરો તો તમને વધારે તો મજા આવી શકે છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા નથી પરંતુ તમે ખૂબ જ બોલતા હોય અથવા તમને લાગતું હોય કે તમે તેમની સાથે સેટ નથી થતું તો સેટ પણ ન થાય એટલે બધા લોકોનું તે લોકો પ્રત્યે વલણ અલગ અલગ હોઈ શકે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *