શું હું કોઈ લગ્ન થયેલી સ્ત્રી ની સાથે વધારે મજા લઇ શકું?

Uncategorized

પ્રશ્ન.મારા દેવર મને દરરોજ રાત્રે મજા કરાવે છે તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા દેવર તમને દરરોજ તમે મજા કરાવે છે પરંતુ તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારા દેવર છે

તે તમને મજા કરાવે છે તેનો મતલબ હું એવું સમજી શકું છું કે સામાન્ય રીતે તમને તેનાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની સંભાવના રહી શકે છે સામાન્ય રીતે જો તમારા પતિને આ બધી વસ્તુ ખબર પડે છે

તો તેને તમારો વિશ્વાસ વળે લોકો એને તમે તેનું વિશ્વાસ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તે ઘણી બધી ખોટી વસ્તુ કહેવાય એટલે તમારે માત્ર ને માત્ર એટલી વસ્તુ કરી શકો છો કે તમારે આ વસ્તુ જેમ બને તેમ જલ્દી મૂકી દેવી જોઈએ સામાન્ય રીતે થઈ ગયું હોય કદાચ તમને આકર્ષણ થયું અથવા તો તમારા નાની ઉંમરના છે જેના કારણે તમને પ્રોબ્લેમ થઈ હોય અને તમે સામાન્ય રીતે બધું કર્યું હોય

પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારે આ બધી વસ્તુ મૂકી દેવી જોઈએ અને તમારા પતિ સાથે તમારે મજા કરવી જોઈએ અને તમારા દેવ સાથે તમારે કંઈ ન કરવું જોઈએ કારણ કે આગળ જઈને જો તમારા પરિવાર વિશે તમારા દેવરની અથવા તો તમારી બધાને ખબર પડે છે તો તેવા સમયની અંદર તમારી ઘણી બધી ઇજ્જત જઈ શકે છે

અને સમાજમાં પણ તમારું નામ ઉડી શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે જો મજા કરાવતા હોય તો તેનાથી તમે ઘણી બધી સમસ્યા છે એટલે તેને તમારે મૂકી દેવા જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું હું કોઈ લગ્ન થયેલી સ્ત્રી ની સાથે વધારે મજા લઇ શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું તમે કોઈ લગ્ન થયેલી સ્ત્રી સાથે વધારે મજા લઇ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે અત્યારે ટ્રેન ચાલુ છે જેની અંદર ઘણા બધા જે પુરુષ હોય છે તે લગ્ન થયેલી છે સ્ત્રીઓ છે તેની ઉપર વધારે ફોકસ કરતા હોય છે અને તેની ઉપર ધ્યાન આપીને તેની સાથે બધું કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે અને તે પણ હોય છે કે

જે પોતાના પતિ સિવાય અન્ય લોકો સાથે પણ બધું કરતી હોય છે અને પૈસા કમાટી હોય છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેની સાથે તમારે કંઈ કરવું ના જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ સદંતર ખોટી ગણાય છે સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે આવી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તેની અંદર તમારી જે સ્ત્રી હોય છે તેની સાથે તમે ખોટું કરેલું કે

મને જે વ્યક્તિ હોય છે તેની સાથે પણ તમે ખોટું કરો છો એટલે તમારે આ વસ્તુના કરવી જોઈએ આ સામાન્ય રીતે તમે તેની સાથે બધું કરો છો તો તમે મજા લઇ શકતા નથી કારણ કે તેનો મજા આપી દીધેલો છે અને તેનો પછી જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે બની શકે કે તમને જે મજા છે તે તો આવી શકે પરંતુ એટલી બધી મજા તમને પહેલા જેવી આવવાની નથી

એટલે તમારે તેની સાથે વધારે મજા લેવી હોય તો હાથે અનુભવી હોય તો તે તમને વધારે પોઝીશન ની અંદર મજા આવી શકે છે પરંતુ આમ તમારે બધા રીતે મજા તમને મળી શકતી નથી એટલે તમારે તે વસ્તુ ન કરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *