શું ઢીલી બ્રા પહેરવાથી તેની સાઈઝ સાવ નાની થઈને લબડી જતા હોય છે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. શું ઢીલી બ્રા પહેરવાથી તેની સાઈઝ સાવ નાની થઈને લબડી જતા હોય છે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું ઢીલી બ્રા પહેરવાથી તમારી સાઇઝ નાની થઈ જશે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હકીકતમાં એવું કંઈ નથી લોકો માત્ર ને માત્ર માન્યતાઓ બનાવતા હોય છે

કેવું થાય છે પરંતુ તમે બ્રા પહેરો તેની સાથે તમારા શરીરના વિકાસને કોઈ લેવા દેવા આવતા નથી. હવે સિમ્પલ રીતે આ વાત હું તમને સમજાવા જાવ તો તમે લોકો જ્યારે નાના હતા ત્યારે ફિટ ટીશર્ટ પહેરતા હશો અને ઢીલા કપડા પહેરતા હશો હવે શું તમે ઢીલા કપડા પહેર્યા તેનો મતલબ એવો થોડો છે કે તમે મોટા નથી થયા

આજે પણ તમારો વિકાસ ચાલુ છે અને તમારો વિકાસ થઈ ગયો હશે જેનો મતલબ છે કે તમે અંદર કે બહાર જે કપડા પહેરો છો તે તમારા શરીરના વિકાસને રોકી શકતા નથી જેથી આમંત્રણ હશે તેવું કંઈ નહીં થાય પરંતુ હું તો ત્યાં સુધી સલાહ આપું છું કે ગરમીની અંદર અને ઉનાળાની અંદર તો ઢીલા વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ

જેના કારણે તમને વધુ ને વધુ ફાયદો થાય અને વધુને વધુ તમને પણ મજા આવે સાથે એવા કાપડની બ્રા પહેરવી કે જેના કારણે તમને સારું લાગે અને તમને કોઈ સમસ્યાઓ ના થાય બાકી તમે જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો તેની સદંતર ના છે તેવું કંઈ હોતું નથી.

પ્રશ્ન. શું હું પરિણીત યુવતીનું સીલ તોડી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું તમે પરણીત યુવતીનું શીલ તોડી શકો કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું ના તમે તેની સાથે કોઈ પણ કરી શકે કારણ કે તેના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને જ્યારે તેના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે ત્યારે તેના પતિ અને પૂરતો સંતોષ આપી દેતો હશે અને લગ્નની પહેલી જ્યારે તેમની રાત હશે ત્યારે જ કદાચ તે લોકોએ શરીર સુખ માણી લીધું હશે

અને જેના કારણે હવે તમે તેમાં કંઈ કરી શકતા નથી પરંતુ હા જો તમે હજુ પણ એવું વિચારી રહ્યા હોય કે પરિણીત યુવતી હશે જેથી હું તેની સાથે વધુ કરીશ આ તમારો માત્ર વહેમ છે અને તેના પર તેના પતિ નો અધિકાર હોય છે જેથી તે લોકો બધું કરતા હશે અને તમે પણ કદાચ કરવા માટે જાવ છો તો તમે તેમનું સીલ તોડી શકવાના નથી

કારણ કે તેમનું સિલ્ક ઓલરેડી તેમના પતિ તોડી દીધું હશે એટલે તમારે જો સીલ તોડવું હોય તો તે કુવારી છોકરી ને તોડી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સીલ એટલે એક પ્રકારની હાયમેન છે

જે ઘણી વખત સાયકલ ચલાવતી વખતે અથવા તો નાનપણમાં કુદરતી વખતે દોડતી વખતે પણ તૂટી જતી હોય છે જેનાથી કોઈપણ પ્રકારનો ઇસ્યુ તમે કરી શકતા નથી ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે જો છોકરી હોય તેને બીજા સંબંધ રાખ્યા હશે પરંતુ હકીકતમાં તેઓ કહે હોતું નથી આપણી વચ્ચે રહેલી એક માન્યતા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *