શું દરરોજ શ-રી-ર સુખ માણવાથી વજન વધી જાય છે? શરીર ફૂલીને દડા જેવું થાય?

nation

પ્રશ્ન. શું દરરોજ શરીર સુખ માણવાથી વજન વધી જાય છે? શરીર ફૂલીને દડા જેવું થાય?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શું દરરોજ સુખ માણવાથી વજન વધી જાય છે અને શરીર ફૂલીને દડા જેવું થઈ જાય છે કે હકીકતમાં તો એવું કંઈ હોતું નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ઘણી બધી વખત એવી વસ્તુઓ બનતી હોય છે કે તમે જ્યારે દરરોજ કરતા ઓછો તેવા સમયે તમે ઇન એક્ટિવ પણ રહેતા હોય છોકરા બધા લોકો એવું માનતા હોય છે

કે જ્યારે તેમના લગ્ન થઈ જશે તો વધી જતું હોય પરંતુ એટલા માટે થતો હોય છે કારણ કે તેને બધી મળી જતી હોય છે અને બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેવું કરતા હોય છે પરંતુ તેઓ કસરત કરતો હોતા નથી અને જેના કારણે તેઓનું શરીર જે હોય છે તો વધી જતું હોય છે હા એવું માનવામાં આવે છે

કે જરૂરી વ્યક્તિ વધારે માણતો હોય છે તેવા સમય માટે નું વજન જે વધવું છે સ્વાભાવિક છે અરે ઘણી બધી વખત આવી સમસ્યાઓ થતી હોય છે પરંતુ તેને સામાન્ય રીતે તમે દૂર કરી શકો છો

જો સવારે ઊઠીને કસરત કરવામાં આવે યોગાસન કરવામાં આવે અને એની પ્રકારે એકસરસાઈઝ કરવામાં આવે તો આ વસ્તુ દૂર કરી શકે છે અને જેના કારણે ફાયદાઓ પણ મળી શકે છે જેથી જો કોઈ વ્યક્તિ આવું કરે છે તો તેને ફાયદાઓ મળી શકે છે અને તેનું વજન જે છે તે પણ નહીં વધારે કંટ્રોલમાં રહેશે.

પ્રશ્ન.વાંચતી વખતે દીયા મારા પગ સાથે એના પગ અથડાવે છે, ઘણી વાર હાથથી સ્પર્શ કરે છે ત્યારે હું ખુબજ એક્સાઈટ થઈ જાઉં છું હવે હું શું કરું??

તમે જણાવી રહ્યા છો કે વાંચતી વખતે દિયા જશે તો તમારા પગ સાથે આવે છે નીકળી વખત હાથથી પણ સ્પર્શ કરે છે અને તમે ખૂબ જ એક્સાઈટ થઈ જાવ છો તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે હું એવું અનુમાન મારું છું કે જે દિયા છે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ હશે અથવા તો યાર તમારી સાથે ક્લાસ માટે તમારી સાથે આવું કરે છે

ત્યારે તમે એકસાઇડ થી તમે શું કરી શકો તો તમને માત્ર એટલું જ જણાવવા માંગુ છું કે તમે પુરુષોને તે સ્ત્રી છે જેના કારણે આવું જોવા મળતું હોય છે અને બીજી વસ્તુ અથવા તેને તમે પસંદ છો તો તમે તેને પ્રપોઝ કરી શકો છો અને તેની સાથે આગળ પછી બધું કામ કરી શકો છો અથવા તો તેને તમે ઓફર પણ કરી શકો છો કે શું તેની સાથે વધુ કરવા તૈયાર છે

અથવા તમારી સાથે તે બધું કરવા તૈયાર હોય તો તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તમારું સમસ્યા લડવાની હતી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે આવું જ્યારે કરતી હોય ત્યારે તમે પણ સાથે સાથે આવું કરવાનું ચાલુ રાખો જેનાથી તેના મનમાં તમારા પ્રત્યે કરવું છે તો તે પણ તમે કરી શકશો અને તમને ખબર નહીં સમસ્યાઓ પડવાની નથી તેઓ મને લાગે છે જે તમે એકસાઇડ થઈ જતા હોય તો તમારે આવું કરવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *