શું દરરોજ ચ પા ચ પી બોલાવવાથી કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

nation

પ્રશ્ન. શું હું કોલગર્લની સાથે દરરોજ મજા માણી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું તમે કોઈ કોલ ગર્લ ની સાથે દરરોજ મજા કરી શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો હોય છે જે જીવનની અંદર ઘણા બધા એકલા હોય છે અને તેની એવું લાગતું હોય છે કે આ બધી વસ્તુ જે છે કે તે ખૂબ જ સારી છે અને તેઓ માત્ર ને માત્ર બોલાવવાની અંદર માનતા હોય છે

અને તેઓ બધી વસ્તુ કરતા હોય છે તેઓને કોઈ મળેલું હોતું નથી અને જેના કારણે તેઓ આ બધી વસ્તુ કરતા હોય છે અને તેઓ મને લાગતું હોય છે કે તેઓને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે જ્યારે કોઈ એક પરિસ્થિતિ કે જે દરેક પુરુષો સાથે બધું કરતી હોય તેની સાથે તમે જાવ છો અને

તેઓએ વ્યક્તિઓ સાથે તમે જ્યારે બધું કરો છો અને તેની સાથે રહીને તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારા વિચારો બગડી જતા હોય છે તમારે બધું કરવું જોઈએ અને તમારે મજા પણ લેવી જોઈએ

પરંતુ તે મજા જે છે તે માપની અંદર હોવી જોઈએ સામાન્ય રીતે તમે કોલ ગર્લ પાસે જાઓ છો અને તેની સાથે બધું કરો છો વસ્તુ એક તમારે વિચારવી જોઈએ કે સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુ તમે કરો છો તો તેમાં તમને શું મળવાનું છે તમે તેની સાથે જ્યારે બધું જાવ છો તો દરરોજ તમે મજા ન કરી શકો પરંતુ થોડાક સમય માટે તમારે માત્ર મજા લેવી છે તો લઈ શકો છો પરંતુ દર વખતે તેની સાથે બધું ન કરવું જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું દરરોજ ચ પા ચ પી બોલાવવાથી કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે દરરોજ ચપાચપી બોલાવો છો તો તેના કારણે તમને કયો ફાયદો થઈ શકે તો હું તમને કેમ માગું છું કે તેના કારણે તમને ઘણા બધા ફાયદાઓ થઈ શકે તેમ છે. સામાન્ય રીતે ડોક્ટરો પણ જણાવે છે કે તમે જ્યારે દરરોજ બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે. હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે આ બધી વસ્તુ કરશો

તો તમને ઘણા બધા ફાયદાઓ થશે તમને કેમ માંગું છું કે તમે જ્યારે દરરોજ બધું કરો છો તેના સમયની અંદર તમને ફાયદાઓ ઘણા બધા થવાના છે તેના ફાયદા જો હું તમને ગણાવું છું સૌપ્રથમ તો તે જ્યારે તમે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે ખૂબ જ ખુશ રહેતા હોય છે તમારું મિજાજ જોઈએ છે તે ખૂબ જ સારું રહેતું હોય છે અને જેના કારણે તમને બ્લડપ્રેશર કોઈ દિવસ વધતું હોતું નથી

અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે કસરત પણ કરતા હોય છો એટલે કસરતને કારણે પણ તમને ઘણી બધી શક્તિ મળતી જતી હોય તે છે અને તમને એનર્જી પણ મળતી હોય છે એટલે તમારે આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ

આ બધી વસ્તુ તમે દરરોજ કરો છો તો સામેવાળું પાર્ટનર જે તમારું હોય છે તે પણ ખૂબ જ ખુશ રહેતું હોય છે અને તમે પણ ખૂબ જ ખુશ રહેતા હોવ છો એટલે તમારી ખુશી માટે આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમારું જીવન ખૂબ સારું બની જતું હોય છે એટલે ડોક્ટર ઘણા બધા લોકોને કહેતા હોય છે કે તમે થાકતા ના હોય અને તમને મજા આવતી હોય તો તમારે દરરોજ આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *