શું અલગ અલગ પુરુષો સાથે ચ પા ચપી બોલાવવાથી આગળ જતાં કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. શું હું પ્લેબોય પાસે લગ્ન પહેલા જઈને ચપા ચપી ની મજા માણી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે પ્લેબોય પાસે જઈને લગ્ન પહેલા બધી મજા માણી શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમારે મજા માણી કે કેમ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે પાસે જતા હોય છે

અને તે જમાડતા હોય છે અને સામાન્ય રીતે જે ઘણા બધા પુરુષો હોય છે તે છોકરીઓ પાસે જતા હોય છે અને બધું કરી લેતા હોય છે અને તેઓને ઘણી બધી મજા આવતી લેતા આવજો પરંતુ સ્ત્રીઓ જે હોય છે તે ખૂબ જ આ વસ્તુ જે પૂછતાં તેઓ છે

પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે હા તમારે જો મજા લેવી હોય અને સામાન્ય રીતે કેવી રીતે બધું કરવું તેની વિશે જાણવું હોય તો સો ટકા તમારે પ્લેબોય પાસે જવું પડે અને ત્યારબાદ તમારે તેની સાથે બધું કરવું પડે તમે આવું કરો છો ત્યારે તેમાં સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા આવવાની નથી અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકો છો એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહું છું

કે તમારે પ્લેબોયની પાસે જવું જોઈએ અને લગ્ન પહેલા તેમની સાથે બધું કરવું જોઈએ તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ વિશે ખબર પડશે અને તમારે કેવી રીતે બધું કરવું જોઈએ તેનો તમને ખ્યાલ આવશે અને ત્યાર બાદ તમારે જ્યારે લગ્ન થશે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારા પતિ ત્યારે તમારી પાસે બધું કરવા આવશે ત્યારે તમે તમારા પતિને બધું શીખડાવી શકશો અને ત્યારબાદ તમે પણ તેની સાથે બધી મજા માણી શકશો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું અલગ અલગ પુરુષો સાથે ચ પા ચપી બોલાવવાથી આગળ જતાં કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું અલગ-અલગ પુરુષો સાથે બધું કરો છો તો તેના કારણે આગળ જતા કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું માત્ર એટલું જણા માગું છું કે હા તેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે સામાન્ય રીતે તમારે એટલી વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે

કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે અલગ અલગ પુરુષો સાથે કરો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા થવાની સંભાવના ભવિષ્યની અંદર રહેલી છે સામાન્ય રીતે આપણા સમાજની જો વાત કરવામાં આવે તો તમારા લગ્ન પણ થવાના જ છે અને જ્યારે તમે લગ્ન કરો છો તેવા સમયની અંદર એક પુરુષ જે છે એ તમારી ઉપર આધાર રાખતો હોય છે અને સામાન્ય રીતે જ્યારે તે પુરુષ જે હોય છે

તે તમારી પર આધાર રાખે છે પરંતુ તમારે એક જ પુરુષ સાથે લગ્ન બધું કરવું પડતું હોય છે અને બીજા પુરુષ પાસે તમે જઈ શકતા નથી અને તમે જો યુવાનીની અંદર એટલે કે અત્યારે વર્તમાનના સમયમાં તમે બધું કરેલું હશે તો ભવિષ્યની અંદર જ્યારે તમારા લગ્ન થઈ જશે તેવા સમયની અંદર તમે એક પુરુષ પાસે નહીં રહી શકો અને તમને હંમેશા એવું થશે કે મારે બીજા પુરુષ પાસે જવું છે

અને જ્યારે તમને વસ્તુ નહિ મળે ત્યારે તમારું જીવન નરક જેવું બની જશે અને તમને કંઈ પણ વસ્તુ ગમવાની નથી અને તમારું લગ્ન જીવન પણ તેની અંદર મુશ્કેલીમાં આવી શકે છે અને તમારી જે પર્સનલ લાઇફ હશે તે પણ મુશ્કેલીમાં આવી શકે છે એટલે મારું તો એટલું માનવું છે કે તમારે અલગ અલગ પુરુષો પાસે જઈને બધું ન કરવું જોઈએ તેના કારણે ઘણી બધી શારીરિક માનસિક સમસ્યા થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *