શું આયુર્વેદિક ના ઉપયોગથી મારી -લિં-ગ માં વધારો થઈ જશે?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને મારી ભાભી સાથે હવે પહેલા જેવી મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા ભાભી સાથે હવે તમને પહેલા જીવ મજા નથી આવતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ કહે છે કે તમને તમારા ભવિષ્ય સાથે મજા પહેલા જેવી નથી આવતી તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો પહેલા તો તમારે તમારા ભાભી સાથે વાતચીત કરી લેવી જોઈએ

કે તેવું કેમ થઈ રહ્યું છે અને તમને કેમ આવે તેમની સાથે મજા નથી આવતી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે હવે તમે મોટા થઈ રહ્યા હોય એને સામાન્ય રીતે તમને બીજા સ્વાદ મળી ગયો અથવા તમને લાગતું કે હવે તમને ત્યાં મજા આવી રહી છે તો પણ તમને મજા ન આવતી હોય તો તમે બીજી કોઈ વસ્તુ એવી જોઈ ગયા હોય તે જેના કારણે તમને હવે ઉડી ગયો હોય એ વસ્તુ પણ થઈ શકે છે

એટલે તમારે પહેલા તે વસ્તુ જોઈ જોઈને ત્યાર બાદ તમારે તમારા ભાભી ને પૂછવું જોઈએ તમને કંઈ બાબતમાં મજા નથી આવી રીતે પણ તમારા ભાભી ને જણાવજો ત્યારબાદ તમારા ભાભી ઘણી બધી કોશિશ પણ કરશે કે તમને પાછું મજા આવી શકે તો ત્યારબાદ તમને મજા આવી શકે છે પરંતુ આ વાત તમારી તમારા ભાભી સાથે ખાસ કરવી જોઈશે. એવા તમે કરી લો છો ત્યારબાદ તમને વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. શું આયુર્વેદિક ના ઉપયોગથી મારી લિંગ માં વધારો થઈ જશે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે આયુર્વેદિક ઉપયોગથી તમારી લિંગમાં વધારો થઈ જશે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે જો તમે એવું કહે રહ્યા હોય કે સામાન્ય રીતે આયુર્વેદિકના ઉપયોગી તમારે લિંગમાં વધારો થશે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે હા આયુર્વેદિક દવાઓના ઉપયોગથી તમારે લિંકમાં વધારો થઈ શકે છે પરંતુ ઘણા બધા લોકો આને ફેક માને છે

અને ખોટું પણ માને છે અને ઘણા બધા લોકોને એવું પણ લાગે છે કે તેઓ અસત્ય પરંતુ તમારે જોવું જોઈએ કે જે ઔષધીઓ છે તે આજે આયુર્વેદિક છે તે 5000 વર્ષ જૂનું પુરાણું છે અને ઋષિમુનિઓથી ચાલતું આવ્યું છે અને તે ઘણું બધું હકીકતની વસ્તુઓ પણ છે એવું પણ કહેવામાં આવતું હતું કે પહેલાંની જે ઔષધીઓ હતી તો કેટલીક જંગલોમાં એવી ઔષધીઓ પણ હતી

જેનાથી જે માણસો એટલે કે મૃત માણસને પણ જીવિત કરી શકાતું હતું અને આ જ કારણ હતું કે પહેલાંનું જે લોકો હતા તે સામાન્ય રીતે જે અમર રહેતા હતા અને તેઓ ઘણા લાંબા સમય સુધી જીવતા હતા 400 થી 500 વર્ષ સુધી જીવતા હતા અને અનુવાદ કરતા હતા એટલે આયુર્વેદિક ઉપયોગથી જો આટલી બધી મોટા કામો થઈ શકતા હોય તો આ તો ખૂબ જ નાનું કામ છે

તો આ પણ સામાન્ય રીતે થઈ શકે છે તેમાં કંઈ પણ વસ્તુ ખોટી નથી અને તે વસ્તુ થઈ શકે છે અને હું તો કહું છું કે તે વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ જેની કોઈ સાઈડ ઈફેક્ટ પણ હોતી નથી કોઈ ગંભીર અસરો પણ હોતી નથી જેથી આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *