શું ૨૦ વર્ષની ઉંમર માં હ-સ્ત-મૈ-થુ-ન ની આદત પડે તો કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

about

પ્રશ્ન. શું ૨૦ વર્ષની ઉંમર માં હસ્તમૈથુન ની આદત પડે તો કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 20 વર્ષની છે અને 20 વર્ષની ઉંમરમાં કરવાની આદત પડી જાય તો તેમાં કોઈ સમસ્યા આવી શકે કે એમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેમાં ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે એમ છે સામાન્ય રીતે જો ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા જે બાળકો હોય છે તે સામાન્ય રીતે જ્યારે મોટા થઈ જતા હોય છે

ત્યારબાદ તેઓ મૈથુન કરતા હોય છે અને દુનિયાની અંદર પણ આવા ઘણા બધા લોકો જે હોય છે તે જોવા મળતા હોય છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી ઉંમર 18 વર્ષ ને વટી જાય છે તેનો મતલબ એવો છે જે પણ હોતો નથી કે તમને આવી બધી ખરાબાદ પડી જાય સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ અને ડોક્ટર પણ કહે છે

કે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તમે સ્વસ્થ રહો છો જ્યાં સુધી તમારા લગ્ન નથી થતા ત્યાં સુધી તમે આ બધું વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ તે વસ્તુ પણ તમારી માપમાં થવી જોઈએ ઘણા બધા લોકો જે હોય છે તે આ વસ્તુ માપમાં રાખતા નથી અને સામાન્ય રીતે અઠવાડિયાની અંદર પણ દરરોજ બધું કરતા હોય છે જ્યારે તમે દરરોજ આ બધું કરવા લાગો છો

તેવા સમયની અંદર તમે અંદરથી ખોખલા થતા જતા હોવ છો અને તે તમને ખ્યાલ પણ આવતો હોતો નથી એટલે તમને જો આદત પડેલી હોય તો આદત તમારે છોડી દેવી જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમારે બીજી બધી બાબતો ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ કારણ કે જો તમને આની ખરાબ અસર પડી જાય છે તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. શું લગ્ન પછી હું બીજા કોઈ પુરુષ પાસેથી પણ બધી મજા લઇ શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે લગ્ન પછી તમે બીજા કોઈ પુરુષ સાથે પછી મજા લો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે લઈ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે નહીં તમે કોઈપણ પુરુષ સાથે મજા નથી લઈ શકતા સામાન્ય રીતે તમને કહેવા માગું છું એ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓના લગ્ન થઈ જતા હોય છે અને ત્યારબાદ બીજા પુરુષો પાસે જતા હોય છે

પરંતુ આવી જશે જે સામાન્ય રીતે પોતાના લગ્ન જીવનની અંદર ખુશ રહી શકતી નથી અને પોતાના પતિને પણ ખુશ રાખી શકતી નથી અને સાથે તેના પરિવારની અંદર પણ તે શાંતિથી રહી શકતી નથી કારણ કે તે બીજો કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તેની સાથે બધું કરી શકતી હોય છે અને તમારે જો આવું બધું કરવું હોય તો તમારે લગ્ન ન કરવા જોઈએ તમારે શાંતિથી એકલા રહેવું જોઈએ

અને બધા પુરુષો સાથે તમને જેમ માન પડે તેની સાથે બધું કરવું જે પરંતુ તમે જ્યારે લગ્ન કરી લેતા આવો છો તેવા સમયની અંદર તમારે બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડતી હોય છે અને જેના કારણે હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય તો તમારે બીજા પુરુષો સાથે જવાની જરૂર નથી અને તો જેવો તમે આવું કરો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે

તમારા પતિને જ્યારે બધી વસ્તુ ખબર પડશે તો તેની ઉપર હશે તે પણ તમારી વિચારવું જોઈએ પરંતુ તે તમે વિચાર્યા વગર જો બધું કરો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે એટલે તે તમારે વસ્તુઓ વિચારવી જોઈએ અને હું તો તમને માત્ર એટલું કહું છું કે લગ્ન બાદ તમારે બીજા પુરુષ પાસે ન જવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *