સવિતા ભાભી એ તેમના પતિ ની ગેરહાજરી માં મારી સાથે શ-રી-ર સુ-ખ માણ્યું.

about

મારું નામ પ્રશાંત છે હું 27 વર્ષનો છું હાલ હું પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરી રહ્યો છું અને તેની અંદર જોબ કરવી ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તેની અંદર મને ઘણી બધી મજા આવે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કારણકે ત્યાં ઘણી બધી છોકરીઓ આપણને જોવા મળતી હોય છે અને તેઓની સાથે વાતચીત કરીને તમે દોસ્તી પણ કરી શકો છો

અને તેઓ જ્યારે દોસ્તી કરે છે આપણી સાથે બધું કરતી પણ હોય છે અમારી કંપનીની અંદર ઘણી બધી છોકરીઓ સાથે બધું કરી ચૂક્યો છું અને જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા પણ આવે છે પરંતુ હવે મને તેઓ માંથી રસ ઉડી ગયું છે કારણ કે ઓફિસની અંદર ઘણી બધી છોકરો મજા કરવામાં કઈક અલગ વસ્તુ હોય છે અને તેમની સાથે મજા તો આવે છે

પરંતુ એટલું બધું મજા નથી આવતી કારણ કે તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે પરંતુ સામેવાળી જે છોકરી હોય છે એટલે અનુભવી નથી હોતી જેના કારણે તમને જવાબ આપી શકે પરંતુ એક વખત જ્યારે મને કોઈ છોકરી નથી મળી તેના કારણે હું સામાન્ય રીતે પૈસા આપીને જ આવ્યો બધું કરે છે તો એની પાસે પૈસા આપીને મેં તેમની પાસે બધું કરાવેલું હતું

ત્યારબાદ મને ખૂબ જ મજા આવેલી હતી ત્યારબાદ તેઓને પૈસા આપે છતાં પણ તેઓએ મારી સાથે કંઈ કામ ના કર્યું કારણ કે તેઓ લાગી ગયો હતો કારણકે હું ખૂબ જબરદસ્ત રીતે અને ફોર્સ ફૂલી કરતો હતો. તેઓ કહેતા હતા કે તમારું તો બીજા લોકો કરતા ઘણું મોટું છે જેના કારણે હું તમારી સાથે કંઈ કરતા નથી અને મને તમારી સાથે કરવું ખૂબ જ બીક લાગે છે જેના કારણે હું તમારી સાથે નહીં કરવું

ભાભી એક માત્ર ડરી ગયા હતા જેના કારણે મને હવે મારી અંદર આત્મવિશ્વાસ આવી ચૂકી હોય તો મને કે છોકરો ડાયરેક્ટ લેવાનો રસ હોય છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે બધું કરી શકતા હોય છે પરંતુ અમારાથી ડરી રહ્યા હતા જેના કારણે મને ઘણી બધી રીતે નવાઈ ના લાગે અને મને પણ લાગ્યું કે નહીં મારામાં પણ કંઈક દમ છે અને હું કરી શકું છું અને પછી તો શું હતું સામાન્ય રીતે સાથે જવાનું ચાલુ કરી દીધું મારે પણ એક ભાભીને શોધવા હતા અને ઓનલાઇન જ્યારે હું facebook ની અંદર સર્ચ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને ભાભી મળી ગયા

અને તેમનું નામ સવિતા ભાભી સવિતા ભાભી ખુબ જ સરસ લાગતો મને બધું કરવાની ખુબ સરસ લાગી રહ્યા હતા તેના કારણે સવિતા ભાભી ને પસંદ કરે તો હું તેની સાથે બધું કરવાનો છું અને પછી તો શું હતું મેં તમને મેસેજ કરવાની ચાલુ કરી અને તમને પણ મને મેસેજ કરવાની ચાલુ કર્યા ત્યાર બાદ મને એક લોકેશન તેમના ઘરનું હતું તેમના ઘરનું હતું એટલે મેં તમને પૂછી લીધું કે તમારા ઘરમાં લોકેશન તમે મોકલો છો પરંતુ તમારા પતિ તમારા ઘરે નહી હોય ત્યારે તેમણે મને માત્ર એટલું જ કહ્યું બહાર રહી જતો તો વિદેશની અંદર રહે છે

તે તો દર વર્ષે એક બે વખત મારા ઘરે આવે છે અને તે હજી હમણાં આવીને ગયા છે એટલે હવે તો આવવાના નથી એટલે તું મારી સાથે મજા કરવા આવી શકે છે અને પછી હું સવિતા ભાભી પાસે જતો રહ્યો અને ત્યારબાદ કોઈપણ એકલા હતા તેમને દરવાજો ખોલ્યું અને તરત જ વિચારો તેની પહેલા તો તે મને ભેટી પડી અને ભેટી બધું કરવા લાગ્યા અને ફોર પ્લે કરવાની પણ તેઓએ શરૂઆત કરી લીધી હતી જેને કારણે મને ઘણી બધી મજા આવી રહી હતી અને પછી તો શું હતું તેમની સાથે ભારે મજા કરી અને મેં તો તમને બધી પોઝિશનમાં ગમ ગમાવી નાખ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *