સંવનન દરમિયાન અમે કોઈ સાવચેતી રાખતા નથી, તેમ છતાં હું ગર્ભવતી થઈ શકતી નથી, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું 25 વર્ષની છોકરી છું. લગ્નને 4 મહિના થઈ ગયા છે. અમે સહવાસ દરમિયાન કોઈ સાવચેતી રાખી રહ્યા નથી, આમ છતાં હું ગર્ભવતી નથી થઈ શકતી. મારા પતિને જલ્દી બાળક જોઈએ છે. કૃપા કરીને કહો કે શું આપણે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ?

જવાબ

તારા લગ્નને હવે બહુ ઓછો સમય રહ્યો છે. આનંદ કરો, જીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણો, કારણ કે આ પ્રકારનો સમય ફરીથી મળશે નહીં (જ્યારે પરિવારની જવાબદારી આવે છે).

હવે તમારે બાળકના જન્મની ચિંતા ન કરવી જોઈએ. કેટલીકવાર તે ગર્ભવતી થવામાં થોડો સમય લે છે. જો તમે થોડા સમય પછી પણ ગર્ભ ધારણ કરી શકતા નથી, તો તમે બંને ડૉક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *