સૌથી વધુ મજા કયા દેશની છોકરીને લબલબાવવામાં આવતી હોય છે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. સૌથી વધુ મજા કયા દેશની છોકરીને લબલબાવવામાં આવતી હોય છે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સૌથી વધુ મજા કયા દેશની છોકરીઓને બધું કરવામાં આવતી હોય છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે સૌથી વધુ મજા જે છે તેવું કોઈ પર્ટિક્યુલર હોતું નથી

ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેમણે ભારતમાં મજા આવતી હોય છે પરંતુ વિદેશ સિવાય પણ ઘણા બધા પ્રકારો છે જે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ મારી શકો છો કે સામાન્ય રીતે આ પ્રશ્ન એટલા માટે લીધું છે કારણ કે ઘણા બધા લોકો જેવું છે તેમને માત્રને માત્ર જે તેમના સમસ્યા હોય છે તે સોલ કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ આ પ્રશ્ન એટલા માટે લેવામાં આવ્યું છે

કારણ કે ઘણા બધા લોકોને એવું હોય છે કે કોઈ બીજી છોકરી હોય અને બીજા દેશની છોકરી હોય તો તેની સાથે વધુ મજા આવતી હોય પરંતુ હું તમને જણાવવા માગું છું કે હકીકતમાં હોતું નથી માત્ર કલરનો કરે છે અને બાકી તો જે ઓલરેડી બધા ને હોય તેવું જોતું હોય છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારની હું તમને માત્ર જાણવા માગું છું કે એવું કંઈ હોતું નથી કે કયા દેશની છોકરી અને બધું કરવામાં મજા આવતી હોય છે

પરંતુ એક રિસર્ચ ઇન્ટરનેટ પર એવું કહેવામાં આવે છે કે સૌથી વધુ મજા જ હોય છે કે ભારતની છોકરી ને બધું આવતી હોય છે કારણ કે તેમની અંદર લાગણી પણ ભરેલું હોય છે અને લાગણી સાથે જ્યારે કોઈ વસ્તુ કરવામાં આવતી ત્યારે તેમાં ખૂબ જ આવતી હોય છે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન. હું અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ દિવસમાં ચાર વખત ચપચાપી બોલાવીએ છીએ તેનાથી મને કોઈ વાંધો પડી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે અને તમારી ગર્લફ્રેન્ડ દિવસમાં ચાર વખત બધું કરો છો અને તેના કારણે શું તમને કોઈ વાંધો પડી શકે છે તેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારનું વાંધો પડવાનો નથી હવે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેમાં ત્રણ મહિનાની અંદર એક વખત કરી શકતા હોય છે તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે માત્ર અઠવાડિયાની અંદર એક વખત કરતા હોય છે પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે દિવસની અંદર સાવ નવરા હોય છે

જેના કારણે તેઓ બે થી ત્રણ વખત બધું કરતા હોય છે પરંતુ સામેવાળી વ્યક્તિ સામત છે તમારી સમક્ષ તમને ખૂબ મજા આવે છે તો તમે બધું કરી શકો પરંતુ કહેવાની જરૂર છે કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરી રહ્યો હોય તેવા સમયની અંદર ત્યારબાદ તમને જોવા શક્તિ લાગતી હોય તમને કોઈ સમસ્યા થતી હોય તો તમે તેમને મૂકી શકો છો

કારણ કે આવું બધું કરીને જો તમને આશક્તિ લાગતી હોય તો ત્યાં સમયમાં તમારે અટકી જવાની જરૂર છે કારણકે તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે જેથી તમારે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે બાકી કોઈ પણ પ્રકારે તમે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો પડવાનો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *