સાસુ સાથે જમાઇએ એવો આનંદ માણ્યો કે સાસુ બસ બસ બોલતી રહી પણ જમાઈ છોડવા તૈયાર જ નહોતો

about

મારું નામ હિતેશ છે હું 30 વર્ષનો છું અને હાલ મારો પોતાનો ધંધો કરું છું મારે ધંધાની અંદર મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે કારણ કે સામાન્ય રીતે અમારે ધંધામાં ખૂબ જ મજા કરતો ઓછો અને ઘણી બધી છોકરીઓ પણ મારે ત્યાં આવતી હોય છે

જેના કારણે મને મજા આવતી હોય છે પરંતુ હકીકતની વાત કરું તો મને હવે છોકરીઓમાં રસ રહેવું નથી ઘણા બધા જે છોકરાઓ હોય છે તેઓ કહેતા હોય છે કે તેઓને છોકરીઓની અંદર રસ છે અને કોલેજીયન છોકરી હોય છે

તેમાં તેઓને વધારે રસોઈ છે પરંતુ હવે મને રસ રહ્યું નથી કારણ કે તેના કારણે મને સામાન્ય રીતે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે હું તો કહેવા માગું છું કે મને ભાભીઓની અંદર છે અને તેમની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને જેના કારણે મને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે પરંતુ મને હજી સુધી ભાભી મળી નથી જેની સાથે હું બધું કરી શકું

જેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મારી બાજુમાં મારી પડોશન રહેવા આવશે અને તે પણ ખુબ સરસ લાગતી હશે સામાન્ય રીતે મારી ઉંમર ભલે 30 વર્ષની પરંતુ મારી જે પડોશન છે

તેની ઉંમર ૩૮ વર્ષની છે એટલે કે તમારી કરતા 8 વર્ષ મોટી છે છતાં પણ તે ખૂબ જ મોટો ફટાકડો લાગે છે અને જેના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવે છે સામાન્ય રીતે આમ તો હું સવારે 10:00 વાગે ઉઠવાની ટેવ ધરાવતી પરંતુ હવેથી તે સવારમાં સાત વાગે ઉઠે છે જેના કારણે હું છ વાગે મારા ઘરની બહાર જતો છું અને તેને લાઈન મારવો ઉભો રહી જતો રહું છું.

જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે રીના ભાભી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને રીના ભાભી નું જે શરીર છે તે ખૂબ જ ઘડાયેલું છે અને જેના કારણે તેમના ફિગરના લીધે અમારી સોસાયટીના તમામ લોકો તેમને ખૂબ જ પસંદ કરે છે અને ઘણા બધા લોકોને તેમની ઉપર નજર છે પરંતુ રીના ભાભી કોઈને પણ ધ્યાન આપતા નથી

પરંતુ રીના ભાભી ને હું ખૂબ જ પસંદ છું અને મારો બાળકો જ લાંબા છે જેના કારણે રીના ભાભી ને ખુબ જ ગમે છે અને રીના ભાભી એવું પણ લોજીક ધરાવે છે કે સામાન્ય રીતે તમારો પણ ઘણો બધો લાંબો હશે

અને જેના કારણે મારી પાછળ પડેલા છે અને રીના ભાભી ને લાગે છે કે હું તમને ઘણી બધી મજા આવીશ પછી તો શું હતું એક વખત જ્યારે રીના ભાભીના પતિ તેમના ઘરે ત્યારે તેમણે મને તેમના ઘરે બોલાવ્યો અને તેમણે મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તારે મારી ઈચ્છાઓને સંતોષવાની છે અને પછી તો શું હતું? મેં તમને ઈચ્છાઓને પણ સંતોષ અને તેઓને ત્યારબાદ ઘણી બધી મજા આવી અને મેં પણ તમને ઘણી મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *