સાસુ જમાઈના પ્રેમથી એટલી ગાંડી થઇ ગઈ કે જમાઈ સાથે માણી લીધું શ-રીર સુખ પછી એક દિવસ..

about

મારું નામ મનીષ છે મારી ઉંમર 21 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું મને બધા સાથે કરવો ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ મારી કોલેજની કોઈ પણ છોકરીઓ મારી સાથે કરવા તૈયાર નથી

કારણકે હું એટલું જ છું કે બધાને એવું લાગે છે કે મારો પણ નાનું હશે તેથી મારી સાથે કોઈ છોકરી કરવા આવવા માટે ત્યાં સુધી નથી અને પછી મેં પણ વિચાર કરી દીધો લાગે છે તો હવે હું કોઈની સાથે કરવાનો નથી

એમ વિચાર કરતા કરતા એક દિવસ થી જ્યારે મને તેમના ઘરે બોલાવ્યો હતો અને પછી હું તેમના ઘરે ગયો અને તે મને તેમના બેડરૂમમાં બેસવા માટે જણાવ્યું અને હું તો વિચારમાં પડી ગયો કે કેમ તે મને બેડરૂમની અંદર બેસવાથી તેમને ત્યાં જઈને બેઠો તે કહેવા લાગ્યા તારી જ રૂમ છે ત્યારે તેઓ મારી પાસે મને કહેતા હતા કોલેજમાં તું એકલો જ એવો છોકરો છે

કે તારી કોઈ ફ્રેન્ડ નથી કોઈ છોકરી સાથે બોલવા પણ તૈયાર છે કેમ એવું છે? તો મને કારણ જણાવો તે કહેવા લાગી કેમ ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ છોકરીઓને એવું લાગે છે કે તમે મારે હાઈટ ઓછી છે તો મારું એ પણ હશે રેતી હું કોઈને મજા કરાવી શકું એવું નથી તેથી મારી સાથે કોઈ છોકરી ફ્રેન્ડશીપ રાખવા માટે પણ તૈયાર નથી પણ હંમેશા અહીં એકલો છું

અને મારી સાથે કોઈ છોકરા પણ બોલતા નથી એ જ કારણથી કારણ કે જો બધા છોકરા તેમની સાથે નહીં બોલે તેવી ધમકીઓ આપે છે અને પછી મારાથી તમને કહેવા લાગ્યા કે ચાલ હવે હું તને કહું કે કોની સાથે કેટલી મજા આવે એ છોકરીઓ સાથે કેમ મોટી ઉંમરની સાથે અને પછી જ્યારે મેં ત્યાં તેમની બાજુમાં બેઠો હતો ત્યારે તે મને કહેવા લાગ્યા

કે તું તારા બધા કપડા કાઢ અને જો હું આજે તને કેવી મજાક કરાવું અને ત્યારે તારી બધી ફ્રેન્ડ ને કહે છે કે તારું કેટલું મોટું થાય છે અને એક ફોટો પણ પાડી લે છે અને પછી જ્યારે મેં મારા કપડા કાઢ્યા એટલે મારો મોટો કરી અને પછી મને ખૂબ જ મજા આવવા લાગી અને પછી કીધું કે હવે તારે જેવી રીતે કરવું હોય તેવી રીતે કરે એટલે મારી ચેનલ ને કહ્યું કે મારે બધી અલગ અલગ છે

તો તમે મારી સાથે બધું ધીમે ધીમે બધી અલગ અલગ પોઝીશન કરતા હતા મને અને પછી મને તેમની સાથે મને ખબર મજા આવી ગઈ અને પછી મેં ત્યાં જ તેમની સાથે વધુ કરી લીધું અને પછી મેં પણ માની ગયો કે ફક્ત હાઈટ ઓછી છે એવું કંઈ જરૂરી નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *