સરિતાને કોલેજ ના પાછળ ના ગાર્ડન માં લઇ જઇને અંધારામાં ભાળે મજા આપી.

about

મારું નામ પ્રીત છે અને મારી ઉંમર 24 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું મારુ ઘર કોલેજથી ઘણું દૂર છે તેથી હું કોલેજના હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરું છું અને મને ત્યાં રહીને અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારી ક્લાસમેટ સરિતા મારી સાથે આવું બધું કરવા માટે તૈયાર થશે અને પછી તે તો મારી ફ્રેન્ડ હતી મેં તેને કહી દીધું કે જો સરિતા હું તારો ફ્રેન્ડ છું તેથી હું તને કહું છું કે મારે તારી સાથે બેઠું કરવું છે

જો તારી પણ ઈચ્છા હોય તો તું પણ કરી શકે પરંતુ મને ખબર ન હતી કે સરિતા મને આવું કહેશે અને તે કહેવા લાગી કે બધું કરવું છે એટલે શું અને પછી મેં તેને કહ્યું કે જો તમને નથી ખબર અને પછી તેને મને કંઈ નથી

ખબર એટલે મેં તને કહ્યું કે મારે તારી શોખ છે જો તારે પણ મારી સાથે શરીર સુખ માનવું હોય તો તું મને કહે અને પછી તેને તો હા કહી દીધું ક્યારે મારે પણ ઘણા સમયથી તારી સાથે સર્વિસ સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ હું તને કંઈ કહી ન શકતી હતી અને પછી ત્યાં તો મને કહી દીધું અને તેની પણ હા હતી તેથી મેં તેને કહ્યું કે જો આજે રાત્રે આપણી કોલેજની પાછળનું આ ગાર્ડન છે ત્યાં આપણે મળશું અને પછી રાતના એક વાગ્યા હતા અને તે સરિતા ગાર્ડનમાં આવી ગઈ અને પછી હું પણ ત્યાં પહોંચી ગયો હતો તેથી મેં તેને કહ્યું કે જો આ જગ્યા છે અહીં આપણે બધું કરવાનું છે

જો તારી હા હોય તો જ આપણે બધું કરશું અને પછી તેને તો તેને બધા કપડા કાઢી અને ગાર્ડનમાં ઘોર અંધારું અટવાય ત્યાં સૂઈ ગઈ અને પછી મને કહ્યું કે ચાલ મારી ઉપર સુઈ જા ને પણ પછીની ઉપર સૂઈ ગયો અને તેના બંને પગ પહોળા કરી લીધા હતા

અને પછી તે મને કહેવા લાગી કે જો આ બધું ખુલ્લું છે અને ખુલ્લા વાતાવરણમાં કરવાની ખૂબ જ મજા આવે ત્યારે કંઈ કરવાની નથી કરવાનું બધુ શરૂ કરી દે પછી મેં તો જેમ તેને કહ્યું તેમ તેની સાથે મજા કરવાનો શરૂ કરી દીધું તેના બંને પગ પહોળા હતા

તેથી મેં પહેલા તો ગપાગપ અંદર જ જવા દીધો અને પછી તે કહેતી હતી અત્યારે તાવ તો એકદમ કડાકાનું મોટું છે તેથી મમતા સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે હજી જોરથી અને પછી મેં તેને ડોગી કરવા માટે કરી લીધી અને પછી મેં તેને પાછળથી પણ લપ લપાવી નાખી અને મને તેની સાથે કરતા કરતા ત્યારે સવારના 5:00 વાગી ગયા તેની મને ખબર પડે અને પછી અમે બંને પોતપોતાની હોસ્ટેલમાં જતા રહ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *