સંજના ને તેના ઘર માં સોફા પર જ વાંકી વાળીને અડધી કલાક મજા આપી.

about

મારું નામ હિરેન છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું એક કંપનીમાં જાપ કરું છું હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી પરંતુ મને ખૂબ જ ગમે છે તેથી મેં ઘણી વખત અમારા ઘરે કોલ કરને ફોન કરીને બોલાવતા રહો છો

અને તેમની સાથે મજા માણતો હું છું ઘણી વખત રબરના રમકડાઓથી મારું કામ કરતો હોવ છો અને હવે હું એ બધું કરીને કંટાળી ગયો હતો અને પછી વિચાર કરતા કરતા એક દિવસ એવો વિચાર આવ્યો કે હો બસ મારે લગ્ન કરી લેવા છે અને મારે તે મારી પત્ની સાથે બધું કરો છો પરંતુ મને ખબર ન હતી કે બાજુમાં રહેતી સંજના સાથે પણ મને કોઈ દિવસ મળશે

અને પછી એક દિવસ એવું થયું કે જ્યારે હું સંજના ના ઘરે ગયો હતો તેમના પપ્પાનું કામ હતું પરંતુ મને ખબર ન હતી કે તેમના ઘરે તે દિવસે કોઈ ન હતું અને તે સંજના ઘરેથી અને મેં તેને ઘણી બૂમો પાડી પરંતુ તે દેખાય નથી

તેથી મેં ઉપર ગયો અને ઉપર ગયા પછી મેં તેના બેડરૂમ પાસે પહોંચ્યો ત્યારે મેં જોયું કે તે તેના બધા કપડા કાઢીને મોબાઈલ ની અંદર ગંદા વિડીયો જોતી હતી ને તે જોઈને તેને રમકડાઓથી બધું કરતી હતી અને જ્યારે મેં તેને જોઈ ત્યારે મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ

અને મેં તેને બહારથી જોતો હતો અને મેં વિચાર કર્યો કે આજે એની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ મને લાગ્યું કે મારી સાથે નહીં કરે પછી મેં તો હિંમત કરીને તેની પાસે પહોંચી ગયો અને પછી તેને કહેવા લાગ્યો કે જો મેં તને જોઈએ એટલા મને તને કરવાની તારી સાથે કરવાની કોબીજા થઈ ગઈ

તો તારી ઈચ્છા હોય તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી સંજના એ પણ કહી દીધું ક્યારેક કેમ નહીં મારે પણ કોઈકને કોઈકની જરૂર હોય જ છે અને હું પણ ઘણા સમયથી તમને કહેવાનો વિચાર કરતી હતી કે તમે મારી સાથે બધું કરો પરંતુ હું કંઈ તમને કહી ન શકતી હતી

પરંતુ આજે મને ખૂબ જ ગમ્યું કે તમે મારી પાસે આવ્યા અને મને સામેથી કહ્યું આ પોઝીશનમાં જોઈને કે મારે તારી સાથે કરવું છે તેથી મને ગમ્યું અરે હું તો કહું છું બસ હવે તમે બધું કરવા માટે લાગુ પડવા અને પછી મેં તો તેની સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું

પહેલા તો મેં તેના જે ઉપરના બોલ્યા હતા તેને ચૂસવા લાગ્યો અને પછી મેં મારો એક હતો નીચે જવા દીધો અને તેની જે ગુફા હતી તેની અંદર હાથ નાખવા લાગ્યો અને પછી તેની સાથે રમવા લાગ્યો અને તેને રમાડતો ગયો અને તે કહેતી હતી કે મને તમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે કરતા કરતા ક્યારે ચાર કલાક થઈ ગયા હોય તે નિયમ મને ખબર જ ન પડે અને પછી મારું નીકળી ગયું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *