સગાઈ કર્યા બાદ મને ખ્યાલ આવ્યો કે મારી ભાવી પત્નીના ખુબજ નાના છે, હવે મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. સગાઈ કર્યા બાદ મને ખ્યાલ આવ્યો કે મારી ભાવી પત્નીના ખુબજ નાના છે, હવે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે સગાઈ કર્યા બાદ જ તમને ખ્યાલ આવી ગયો તમારી જે ભવિષ્યની પત્ની છે તેને ખૂબ નાના છે અને હવે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે જે કહી રહ્યા છો તે સદંતર ખોટી વસ્તુ છે પહેલા તો સગાઈ તેની સાથે થાય છે જેની સાથે તમને પ્રેમ છે અને પ્રેમની અંદર કોઈ સંબંધ આવતો નથી

આ એક વસ્તુ છે કે સારી સંબંધનું તેમાં મહત્વ હોય છે અને ઘણું બધું મહત્વ આવતું હોય છે પરંતુ તેના નાના હોય એના કારણે એવું નથી કે તમે તેને મૂકી શકો છો તેના નાના હોય તો કંઈ વાંધો નહીં તમે લગ્ન બાદ તેને મોટા કરી શકશો. તમારે મહેનત થોડી કરવી પડશે પરંતુ તમે તેને મોટા કરી શકશો અને નાના હોય તો પણ તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી

તેમાં પણ તમને પૂરતી મજા મળવાની છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સ્ત્રીઓને એવું થતું હોય કે ભાઈ છોકરાનો ઘણો નાનો હશે અને તેને મજા મળશે કે નહીં પરંતુ ટેકનિક ઉપર આધાર રાખતો હોય છે જેવી ટેકનીક તમે યુઝ કરશો એની ઉપર તમે બધું કરી શકશો એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે તમારી સગાઈ ને આગળ વધારી શકો છો અને લગ્ન જીવન પણ માણી શકો છો.

પ્રશ્ન. શરીર સુખ માણવા માટે મારી પત્ની માનતી નથી અને મારી પર ગુસ્સો કરે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શરીર સુખ માણવા માટે તમારે પત્ની માનતી નથી અને તમારી ઉપર તે ગુસ્સો કરે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારી પત્ની જો તમારી સાથે એવું કરતી હોય તો તમારે તેને પૂછવાની જરૂર છે કે તે તમારી ઉપર ગુસ્સો કેમ કરે છે ઘણી બધી વખત પત્ની એટલે ગુસ્સો કરતી હોય છે

કે કાં તો તમે એને સંતોષ આપી શકતા નથી અથવા તો તમે તેને ખૂબ જ ફોર્સ બધું કરતા ઓછો અથવા તો તેને ગમતું હોતું નથી તો તમે તેને પૂછી શકો છો કે તારે કેવી રીતે કરવાની ઈચ્છા છે ઘણી બધી વખત પુરુષો જે હોય છે તેને ઓરલ કરવાનું ગમતું હોય છે પરંતુ પત્નીને ઓરલ કરવાનું ગમતું હોતું નથી જેના કારણે તેઓની વચ્ચે બાધણા થતા હોય છે

તો તેના કારણે તમે તેને પૂછી શકો છો અને તેની જ ઈચ્છા હોય તે પ્રમાણે તમે બધું કરશો તો તેને પણ ખૂબ જ મજા આવશે ને તમને પણ રહેવાની ખૂબ જ મજા આવશે જે તમે આ રીતે બધું કાર્ય કરશો તો તમને બંનેને મજા આવી ના છે અને તમે સાથે રહી શકો છો અને તમારી પત્ની તમારી ઉપર ગુસ્સો પણ નહીં કરે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *