રૂપાલી એ મને પાસે બોલાવ્યો અને મારા કપડા કાઢીને મારી ઉપર આવીને તેને….

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું તે કંપનીમાં મારે એક ફ્રેન્ડ પણ છે તેનું નામ રૂપલ છે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને તે મને ખૂબ ગમે છે

તેથી મેં તેને એક દિવસ મારી સાથે રિલેશનશિપમાં આવવા માટે જણાવ્યું પરંતુ તેને મને તે બાબતે ના કહી દીધું અને મને કહ્યું કે મારે તમારી સાથે આવું નથી અને પછી મેં તો તેની સાથે ફક્ત ફ્રેન્ડશીપ રાખવાનું જ કહ્યું અને તે બાબતે તે મારી સાથે માની ગયા પછી અમે બંને સાથે પરંતુ ખબર નહીં શું થયું કે તે રૂપાલી એ મને તેની પાસે બોલાવ્યો

અને મને કહેવા લાગી કે મારે બધું કરવું છે અને પછી જરૂર પડે મને આવું કહેવું એટલે મેં તો એકદમ થઈ ગયો અને પછી વિચારતો હતો કે જ્યારે મેં તેને કહ્યું હતું કે તું મારી સાથે એટલે સંસદમાં અને મારે એક જ હેઠું હતું કે મારે તેની માનતી ન હતી અને હવે વળીને શું થયું કે તે સીધું મને કહી દીધું છે મને કહી દીધું કે મારે તો આવવું નથી

પરંતુ મારે રિલેશનશિપ માં આવવું નથી પરંતુ મારે બધું કરવું છે એટલે મેં તો કંઈ સમજી ન શક્યો પરંતુ પછી એવું થયું કે મેં તો તેને બસ બધું પૂછી લીધું કે તું કેમ મારી સાથે આવો વ્યવહાર કરે છે કે મારે તારી સાથે રિલેશનશિપમાં નથી આવું પણ બધું કરવું છે એટલે એનો મતલબ શું? અને પછી ત્યારે મને રૂપાલી એ કહ્યું કે મારા લગ્ન નક્કી થઈ ચૂક્યા છે અને જે મારો ફિયાન્સી છે

તેને મારી સાથે બધું કરવું ગમતું નથી અને તે કહે છે કે જે કરશો તે બધું બસ લગ્ન પછી જ કરશો તેથી મેં તેને ત્યારે રિલેશનશિપમાં આવવા માટે ના કહ્યું હતું પરંતુ હવે મારાથી રહેવાય એવું નથી તેથી મારે બધું તારી સાથે કરું જ અને જુદાની પણ હા હોય તો મારે અત્યારે જ કરવું છે અને પછી જ્યારે મને હા કહી દીધું એટલે રુપાલી અમને તેની પાસે બોલાવ્યો

અને પછી તેને તું મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને ત્યાં બે રૂપ પણ બંધુક ગુમાવીને સુવડા અને તે મારા ઉપર ચડી ગઈ અને જ્યારે તે મારા ઉપર જતી અને પછી તે મારી ઉપર કુડા કુટ કરતી હતી અને જ્યારે તે કુડા કૂટ કરતી હતી ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં તેની ઉપર ચડી ગયો અને પછી મેં તેની ઉપર કુડાકોડું કરવાનું શરૂ કરી દો અને એવું કરતા કરતા ક્યારે બે કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ન પડે અને પછી મારો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *