ઋચિતા ના કપડા કાઢીને વિડિયો દેખાડી ને ઘોડી બનાવી ને લબ લબાવી.

about

મારું નામ વિજય છું હું 26 વર્ષનો છું અને હાલ હું મારે પોતાનો ધંધો ચલાવું છું અને તેની અંદર મને ઘણી બધી મજા આવે છે મારો પોતાનો ધંધો ચલાવો મને એટલા માટે મજા આવે છે કારણ કે તેની અંદર હું એકદમ ફ્રી રહું છું અને મારે જ્યારે પણ બધું કરવું હોય છે ત્યારે હું એકદમ જતો રહેતો ઓછો અને તેમાં મને કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકી શકતો નથી

પહેલા હું પણ નોકરી કરતો હતો ને તેવા સમયની અંદર મને કરવાની ઈચ્છા થતી હતી ત્યારે મારા બોસની જ્યારે હું રજા લેતો હતો ત્યારે તે માટે જવાનો હતો દેતો અને જેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યા રહેતી જુના કારણે મેં એક વખત નોકરી મૂકી દીધી અને પોતાનો ધંધો કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હાલ મારી મોબાઇલની દુકાન છે અને તેની અંદર ઘણી બધી રીતે કાર્ય કરું છું

અને જેમાં મને ઘણી બધી કમાણી પણ છે એટલે ઘણી બધી વખત જ્યારે મારા બહાર જતું હોય છે ત્યારે હું તરત જતો રહેતો અને મને કોઈ રોકવાડુ પણ હોતું નથી તે વસ્તુઓ ગમે છે. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે અમારી મોબાઇલની શોપ ઉપર હવે મને વધારે રહેવું ગમે છે અને હું પછી જરૂર નથી કારણ કે ત્યાં એક છોકરી આવે છે જેનું નામ રુચિતા ખૂબ જ સરસ લાગે છે

સામાન્ય રીતે જો હું રુચિકાની વાત કરું તો તે છોકરી ઘણી બધી વખત મારે ત્યાં આવતી હોય છે તે પહેલી વખત જરા મારે ત્યાં આવી હતી ત્યારે તેને રિચાર્જ કરાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેને મને એક બીજો નંબર આપેલો છે એની અંદર ત્રણે રિચાર્જ કરાવેલું હતું અને ત્યારબાદ મને ખ્યાલ આવે કે તે જે નંબર હતો તે સામાન્ય રીતે છોકરાનો નંબર હતો એટલે કે તે કોઈ તેની સાથે વાતચીત કરતી હશે તે મને લાગેલું હતું અને ત્યારબાદ તે એક વખત જ્યારે મારી પાસે આવે ત્યારે પેન ડ્રાઈવ લઈને આવેલી હતી અને તેના મને કહ્યું કે તેનામાં ખરાબ ફિલ્મ નાખો છો

ત્યારે મારી આંખો જ હતી તે ફાટેલી રહી ગઈ પરંતુ મારું તો કાર્ય છે તો હું આ વસ્તુ કરું છું. જેના કારણે તરત મેં તેને હા પાડી દીધી ને કહ્યું કે હા મને કોઈ વાંધો નથી લાવો હું તમને નાખી દઉં અને મેં તેની પાસે પૈસા પણ ના લીધા અને ખૂબ સરસ ફિલ્મ નાખી દીધા ત્યારબાદ તે એકા મહિના પછી પાછી મારી પાસે આવીને કહ્યું કે હવે આ ફિલ્મમાં જુના થઈ ગયા છે તમે મને નવા ફિલ્મ નાખી દો

ત્યારબાદ મેં તેને આ ફિલ્મમાં તમે તમારી માટે લઈ જાવ છો કે પછી એટલે તેણે મને તરત જ કહ્યું કે હા મને આ બધું કરવાનો ખુબ જ શોખ છે. મને કોઈ મળતું નથી જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ કરું છું પહેલા મારો ફ્રેન્ડ હતો તે મને ઘણું બધું આપ્યું હતું કરવાનું કહેતો પરંતુ તેની સાથે મને મજા નહોતી તેનું મને ઘણું નાનું પડતું હતું જેના કારણે હવે હું એકલી જ બધી મજા માણી લઉં છું અને મારા ઘરે તો વાઇબ્રેટર પણ છે એના કારણે તેની સાથે હું બધી મજામાં છું જરા આ વસ્તુ મને ખ્યાલ આવે ત્યારે તો મારી આંખો ફાટેલી રહી ગઈ

અને મને લાગ્યું કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ પરંતુ મને ખ્યાલ આવી ગયો કે રુચિતા ને તો ઘણા બધા મોટા વ્યક્તિની પણ જરૂર છે અને તેને ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈએ છે પછી તો શું હતું હું તને ઓફર કરી કે મને હું તમને બધી મજા કરાવી શકું છું અને જો રૂચિતા સાથે આવીશ તો તને ભારે મજા અપાવી દઈશ અને પછી એમને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં ત્યારબાદ મેં રૂચિતાને ભારે મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *