રોનકને સ્કૂલ ના પાછળ ના ભાગ માં લઇ જઇને ત્યા જ કપડા કાઢીને ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ રિયા છે હું 26 વર્ષની છું અને આનું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મારી કોલેજ તો પૂર્ણ થઈ જવી જોઈએ પરંતુ હજુ સુધી મારી કોલેજ પૂર્ણ નથી થઈ તેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યા પડે છે અને સામાન્ય રીતે ઘણા બધા સમયથી ચાહું છું અને તેને હું ઘણી બધી વખત વાત પણ કરું છું પરંતુ તે મારી ઉપર વાત પર વિશ્વાસ કરતો નથી

અને ભરોસો નથી અને તે સામાન્ય રીતે આવા બધા ચક્કર વાપરવા માંગતો નથી. તેવું તે મને કહે છે પરંતુ મને તેની સાથે બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તે મારી સાથે હવે માનતો નથી જણના કારણે મને ઘણું બધું દુઃખ થાય છે પરંતુ તેની સાથે હું શું કરી શકું તે હંમેશા વિચારતો ઘણી બધી વખત હું રાત્રિના સમયમાં મારી હાથની કરામત તેનો ચહેરો જોઈને કરતી

અને મને તેની સાથે ઘણી બધી મજા આવે છે તે મને લાગી છે પરંતુ કોઈ દિવસ મારી સાથે આવો માંગતો નથી જેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે પરંતુ શું કરી શકો તે મને હજી પણ વિચાર આવતો હતો સામાન્ય રીતે રોનક જે છે તેને સ્કૂલના એક વખત પાછળના ભાગમાં મેં તેને બોલાવ્યો અને તેની સાથે વાતચીત કરવાનું વિચાર્યું અને તેની સાથે ઘણી બધી વાતચીત પણ કરી

અને મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને મને તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે દુનિયાની અંદર પહેલી વખત જો એવું બન્યું હશે કે કોઈ એક સ્ત્રી છે જે પુરુષને કહી રહ્યા છે એટલે કે એક છોકરીને કરી હતી કે તેને સાથે બધું કરવું ખૂબ સેક્સી દેખાતો હતો અને ખૂબ જ સરસ દેખાતો હતો પરંતુ કેવી રીતે તેમની સાથે બધું કરી શકું

તે વસ્તુ પણ મારે જોવાની હતી હકીકતો વસ્તુ એ હતી કે સામાન્ય અધિક સ્કૂલના પાછળના ભાગમાં મને લઈ જવું હતું અને તેની સાથે બધું કરવું હતું પરંતુ તે આવવા માટે તૈયાર થતું હોય તો પહેલી વખત જ્યારે મેં તેની સાથે વાતચીત કરી ત્યારે પણ તેને મને ના પાડી દીધી અને ત્યારબાદ બીજી વખત મેં તેને કહ્યું કે મારી તારી સાથે બધું કરવું છે ત્યારે પણ તેને મને ના પાડી દીધી અમારા કોલેજની જે ટોપ માં ટોપ અને સારી એવી મોડેલ એટલે કે સારી એવી છોકરી હતી તે તેની પાછળ પડેલી હતી ને તેની સાથે તે બધું કરવા માંગતો હતો

પરંતુ એક સમયે એવો પણ આવ્યો કે જ્યારે તેને મૂકી દીધો અને ત્યારબાદ રોનક પડી ગયેલો હતો અને ત્યાર બાદ રોનકને બધી વસ્તુઓ કરવી હતી પરંતુ તે કેવી રીતે કરી શકે તે વસ્તુ જોવાની હતી તેના કારણે ઘણીબધી રીતે તેને સમસ્યા થવાની હતી અને ત્યારબાદ તે મારી પાસે દોડતો દોડતો આવ્યો અને તેને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

અને તું શું મારી સાથે બધું કરી શકીશ ત્યારે તો મને ખબર પડી ગઈ કે હવે આને મારી જરૂર છે અને મારે તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ મેં તેને કોઈપણ દિવસ લબડાવ્યો નથી અને તરત જ મેં તને કહ્યું કે હા મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને મને ઘણી બધી મજા તારી સાથે આવવાની છે અને તરત જ હું તેની સાથે માની ગયા અને તે મને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં આપણે સ્કૂલના પાછળના ભાગમાં પાછળના ભાગમાં જઈને અમે બંને ભારે મજા કરે અને મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *