રીટા ભાભીએ તેમના ઘરે બોલાવીને દૂધ પીવડાવીને રૂમમાં લઇ જઇને મને ભારે મજા આપી.

Blog

મારું નામ અશોક છે હું 22 વર્ષનો છું અને હાલ હું મારું કામ કરી રહ્યો છું અને હું ભણી રહ્યો નથી. કારણકે મને ભણવામાં કોઈ પણ નથી હું 20 વર્ષનો હતો ત્યારે હું ભણતો હતો અને તેની અંદર ઘણી બધી છોકરીઓને મેં પતાવી લીધી હતી અને તેના કારણે મને કોઈ નથી કે તેમની સાથે હું મદદ કરું. કારણ કે તમે 20 21 વર્ષની ઉંમરે બધું કરી લીધું હતું અને જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા આવતી હતી પરંતુ હાલના સમયમાં 22 વર્ષના થઈ ચૂક્યો છું અને જેના કારણે એમને હવે કોઈ છોકરીઓ નથી.

ઘણા બધા મારી ઉંમરના છોકરાઓ હોય છે કે જેઓને છોકરીઓની અંદર ઘણું બધું અનુભવ હોય છે અને તેઓ છોકરીઓની પાછળ ઘણી બધી રીતે દોડતા પણ હોય છે અને તેઓને લાગતું હોય છે કોઈ છોકરી તમને મળી જાય તો તેઓની રાતો સુંદર થઈ જશે અને તેઓની જિંદગી સારી થઈ જશે પરંતુ હવે મને છોકરીઓની અંદર કોઈ પણ પ્રકારે રસ રહ્યો નથી.

પરંતુ મને વધારે જે રસ હોય છે તે ભાભીઓની અંદર રહેલો છે કારણ કે ભાભીઓની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને મને ખ્યાલ છે કે ભગવાનને કેવી રીતે આપવી જોઈએ એના ભાગ્યો પણ આપણને ઘણી બધી રીતે મજા આવતી હોય છે જેના કારણે હું ભવિષ્ય સાથે વધારે અનુભવ કરવાનું વિચારું છું અને જેના કારણે મને તેઓની સાથે ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે જો હું વાત કરું તો રીટા ભાભી એક અમારા ભાભી છે સામાન્ય રીતે તમારી બાજુમાં રહે છે અને તેઓને બધા ભાભી કેને બોલાવે છે

ભાભી ખૂબ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ મોટો ખટારો છે ઘણી બધી વખત ભાભીની પાછળ આખા સોસાયટીના છોકરાઓ તો નથી પડેલા પરંતુ જે પુરુષો છે તે પડેલા છે અને તેનો મને ખ્યાલ છે પરંતુ ભાભી કોઈને લાઈન આપતા નથી પરંતુ મને લાગે છે કે ભાભીની જે ચોઈસ છે તે પણ ખૂબ જ નાની છે એટલે કે ભાભી ને કોઈ એવી પુરુષ નથી જોઈતા કે જે તેમની ઉંમર પણ તમને છોકરો જોઈએ છે તો મને ખ્યાલ છે જેના કારણે હું તેમનો છોકરો બનીને વિચારું છું કે હું તેમની પાસે જવાનું અને હું તો એવું નહીં કરતા

હજી આઠ વર્ષ સુધી ભાભી કદાચ ભાભી તેઓના ધાબા ઉપર આંટા મારતા હતા ત્યારબાદ ભાભી એટલું જ કહ્યું કે ભાભી મારે તમારી ચા પીવી છે મને તો તમારી ચા ખૂબ જ ગમે છે તે કમાલ શું છે તેની અંદર તરફ આવીએ મને એટલું જ કહ્યું કે કમાલ જે છે તે ચા ની અંદર નથી પરંતુ કમાલ છે તે મારા દૂધની અંદર છે જે દૂધથી ચા બને છે તે લોકોને ખૂબ જ ગમે છે અને

જ્યાં કારણે મેં તમને એટલું જ પૂછી લીધું કે મારે પણ તમારી ચા પીવી છે હું ક્યારે ચા પીવી શકું ત્યારે મને ભાભી એટલું જ કહ્યું કે પુરુષોને હું ચા પીવડાવું છું પરંતુ તારી જેવા જે બાળકો હોય છે જે મને ખૂબ જ પસંદ કરે છે તે લોકોને હું ચા નથી પીવડાવી પરંતુ હું તેને મારું દૂધ પીવડાવું છું. જ્યારે તેઓ આ બોલ્યા ત્યારે મને તો ખૂબ જ લાગ્યું અને મને થયું કે ભાભી શું બોલી રહ્યા છે

પરંતુ ત્યારબાદ મને ખબર પડી કે તેઓ મને આડકતરી રીતે આમંત્રણ આપી રહ્યા હતા કે હું તેમના ઘરે આવું અને તેમને ગમ-ગમાવી નાખું અને પછી તો હું ભાભી ના ઘરે ગયો અને ત્યાર બાદ તેમના ઘરે જઈને મેં તમને ભારે મજા આપી અને ચા પીવાના બહાને મને તેમનું દૂધ પણ પીવડાવ્યું અને ત્યારબાદ મે તેમને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *