રીનાએ મારી આંખો પર પટ્ટી બાંધી અને મને તેના બેડ પર લઈને સુવડાવી દીધો અને મારો હાથ બાંધીને મને મને ભારે મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ મુકેશ છે હું 27 વર્ષનો છું અને હાલ હું એક કંપનીની અંદર જોબ કરું છું આમ તો હું વારંવાર મારા લગ્ન નથી થયા એટલે છોકરીઓની શોધ પરંતુ હવે મને કોઈ એવી છોકરી મળતી નથી

જેની સાથે હું મજા કરી શકું ને મેં અત્યાર સુધીમાં કોઈ છોકરી સાથે મજા પણ કરેલી નથી પરંતુ મને ખબર નથી કે જલ્દી જ મને મજા પડી જવાની છે અને મને પણ કોઈ એવી છોકરી મળશે

જે મને બધું કરવા દેશે મારા ઓફિસની અંદર એક છોકરી આવી છે જેનું નામ રીના છે અને રીના ખૂબ જ સરસ લાગે છે રીના ને જોઈને મારે તો બાથરૂમમાં જઈને હલાવવાનું મન થતું હોય છે

અને હલાવી આવતો હોવો છો મારી એક વખત ઈચ્છા છે કે એને એક વખત હું થપથપાવું પરંતુ ક્યારે પૂરી થશે તેનો મને ખ્યાલ નથી પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મારી ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થઈ જશે

એક વખત થઈ હોય કે રીના મારી પાસે આવે ને રીના મારી પાસે આવીને પ્રોજેક્ટ બાબતે વાત કરવા લાગી તે જેવી પ્રોજેક્ટ બાબતે વાત કરી મેં પણ તેની સાથે વાત કરીને ત્યારબાદ મેં તને કહ્યું કેરીના હવે આપણે આ બાબતે વાત કરવાની થતી નથી

આપણે એવું હોય તો બહાર જમવા માટે છે અને બીજી પણ વાત કરી શકે તો મેં તેને હા પાડી અને તેણે જમવા માટે મને હા પાડી એટલે મને તો મજા પડી ગઈ એટલે મને થયું કે ચલ હવે હું જાને જમવા માટે લઈ જઈશ

પરંતુ તેનાથી ઉલટું જ થયું સાંજ પડી એટલે એને મને સામેથી કીધું કે મેં આ હોટલમાં આપણી રૂમનું બુકિંગ કરાવ્યું છે અને તેનું રૂમનું બુકિંગ સાંભળીને હું તો પડશે થઈ ગયો તેને રૂમનું બુકિંગ કેમ કરાવ્યું હશે મને તો ખૂબ મજા પડવાની હતી તે મને લાગતો તો પરંતુ મેં કહ્યું કે આવી રીતે તો થોડી કોઈ મજા આપતું હોય

પરંતુ જ્યારે હું ત્યાં ગયો ત્યારે રૂમની અંદર તે પાછળથી આવીને તેણે મને એક પટ્ટી બાંધી દીધી જેનાથી મને કંઈ દેખાતું નહોતું મને થયું કે તે મને કશે લઈ જશે પરંતુ તે મને એક બેડ ઉપર લઈને બેડ ઉપર તેને મને આંખની પટ્ટી બાંધીને સુવડાવી દીધો અને ત્યારબાદ તેને મારા બંને હાથ બાંધી દીધા અને તેણે મને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *