રસીલા ભાભીએ મને તેમની બાહોમાં જકડી લીધી અને કહ્યું કે આજે તો તમારે મને લબ લબાવી નાખવાની છે મને આજે બવ ઇરછા છે ત્યારબાદ મે તેમના કપડા કાઢ્યા અને…

nation

મારું નામ અરુણ છે હું 26 વર્ષનો છું મારા લગ્નની એક વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને મારી પત્ની ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે હું બધું કરતો છું મને બહાર કોઈ વ્યક્તિ સાથે કરવાની કોઈ પણ પ્રકારે જોવા નથી

કારણ કે મારી પત્ની મને બધી રીતે સંતોષ આપતી હોય છે પરંતુ હાલના સમયની જો વાત કરવામાં આવે તો હવે મારી પત્ની ખૂબ જ બહાર રહે છે અને જેને કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે

પરંતુ તો પણ વિચારતો નથી કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે હું કંઈક કરવું અને સ્ત્રી સાથે તમારી બાજુમાં એક પડોસણ આવેલી છે અને તેને બધા ભાભી કે એને બોલાવે છે તો ભાભી ખુબ જ સરસ લાગે છે રસીદા ભાભી જેવું નામ છે તેવું કામ છે તેની અંદર ખૂબ જ રસાયેલો છે તે મને લાગે છે જ્યારે હું તેનો આગળનો ભાગ જોતો હોઉં છું.

ત્યારે મને એવું લાગે છે કે હું તો અહીંયા જવાની વધુ ચૂસી લો પરંતુ મને કેવી રીતે મળશે તો હું વિચારણા કરીને પાછો કરી જતો પરંતુ ખૂબ જ સરસ લાગે છે આમ તો ઋષિના ભાભી ની પાછળ આખી સોસાયટી પડેલી છે પરંતુ રસીદા ભાભી કોઈને પણ ભાવ આપતા નથી અને જેના કારણે તેઓ વગરની અંદર કોઈ જરૂર નથી

દવા પી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને વારંવાર તેઓ ઘરની બહાર માત્રને માત્ર શાક લેવા માટે નીકળતા હોય છે અને પાછા અંદર જતા રહેતા હોય છે એવું સપનું છે કે રસિલા ભાભી તેઓના બેડરૂમની અંદર આવે અને ઉછાળે ઉછાળીને બધાને મજા આપે

પરંતુ તેવી તો કેવી રીતે આપશે તેવું મને લાગી રહ્યું હતું પરંતુ એક વખત જ્યારે એવું થયું કે સાંજના સમયે અમારા ઘરે આવ્યા અને તેમણે મને જમવા માટે ઈમીટેશન આપ્યું કોને કે મારી પત્ની બહાર ગયેલી હતી અને જ્યારે મારી પત્ની ઘરની અંદર નહોતી અને ઈમીટેશન આપ્યું એટલે હું પણ માની ગયો અને હું તેમની પાસે જતો રહ્યો હતો તેમની પાસે રહે

અને તમને ઇન્વિટેશન એક્સેપ્ટ કર્યું અને હું જ્યારે તમને કીધુ અંદર ગયો મને માત્ર ને માત્ર ઘણા સમયથી કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અને તેઓએ થોડાક એવી વાતો કરીને ત્યારબાદ જે કાર્ય અમારે કરવાનું હોય તો તે કામ તો રસીલા ભાભી કરી રહ્યા હતા અને પછી તો શું હતું મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી તેઓએ મને જકડી લીધો હતો અને ત્યાર બાદ તેમણે મને બેડ ઉપર પટકી લીધો અને મેં તેમની સાથે ભારે મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *