રમીલા મારી પાસે આવી અને મારા ગાલ પર હાથ ફેરવીને કહેવા લાગી કે આજે તું મારી વર્ષો જૂની પ્યાસ બુઝાવી દે.

GUJARAT

મારું નામ આયુષ છે હું 27 વર્ષનો છું હું કાલે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ સંભાળું છું મારી તમને ની અંદર બાવીસ વર્ષની એક છોકરી કામ કરે છે જેનું નામ રમીલા છે અને રમીલા ખૂબ જ સરસ લાગે છે

રમીલા કદમાં ખૂબ જ લાંબી છે અને તે જ્યારે ટીશર્ટ અને સ્કર્ટ પહેરીને આવે છે ત્યારે તો ખૂબ જ સરસ માલ લાગતી હોય છે તે તો જ્યારે સ્કર્ટ પહેરીને આવતી હોય તેનું જોતો છું

તેને સ્કર્ટની નીચે કહ્યું પહેરેલું છે પરંતુ તે મને ઘણી વખત દેખાતું નથી પરંતુ આ ઘણી વખત દેખાતું હોય છે અને તે જ્યારે ટીશર્ટ પહેરે છે ત્યારે તો તેના સ્પષ્ટ પણે બધું દેખાશે જ હોય છે

એટલે મને ખૂબ જ તેને જોવાની મજા આવતી હોય છે એક વખત થયું એવું કે રમીલા સાંજના સમય મારી પાસે આવી અને મેં તેને કહ્યું છે તેને મને કહ્યું કે કંઈ આજે મારા ઘરે કોઈ નથી

તો મને થયું કે લાવ ને તમારી સાથે સમય વિતાવો તમે તેને કંઈ વાંધો નહીં મારી સાથે સમય વિતાવો અને ત્યારબાદ તેને મારી સાથે સમય વિતાવ્યો અને તેને મારી સાથે સમય વિતાવવાની ખૂબ જ મજા આવી

આમ તો રમીલા મને પસંદ નથી પરંતુ કહી શકતો પરંતુ એક વખત થયું એવું કે રમીલા ને હું ગાડી પર જતા હતા ત્યારે મારાથી બોલાવ્યો ત્યારે રમીલા મારે હજી થયું નથી પરંતુ મને તું ખૂબ જ ગમે છે

અને મારે તારી સાથે લગ્ન કરવાની ખૂબ જ જાશે એટલે રમીલાએ પણ કહ્યું કે મારે તો ઓલરેડી લગ્ન થઈ ગયા છે તો હું પછી તારી સાથે કેવી રીતે લગ્ન કરી શકું પરંતુ કંઈ વાંધો નહીં મારા લગ્ન તો તેની સાથે થયા છે

પરંતુ હું તો તારી સાથે આવી શકું ને તેવું કહીને તે મને તેના ઘરે લઈ ગયા તેના ઘરે ગયો ત્યારે તેનો પતિ પણ તેના ઘરે નહોતો અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

હું તેના ઘરે ગયો એટલે રમીલા તરત મારી પાસે આવી અને તેણે મને કહ્યું કે લે આજે હું તારી છું અને તારે જે કરવું હોય તે મારી સાથે કર અને મારી વર્ષો પહેલાંની પ્યાસ બુજાવી દે અને મેં ભારે મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *