રાજ હવે હવે કેટલો અંદર નાખીશ…તેટલું બોલીને ભાભીએ પાણી કાઢી નાખ્યું

Uncategorized

મારું નામ રાજ છે 26 વર્ષનો છું અને હાલ એક પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અવારનવાર હું છોકરીઓની શોધમાં બધે જતો ઓછો પરંતુ મને કોઈ એવી છોકરી મળતી નથી

જેની સાથે હું બધું કરી શકું અને હું પૈસા આપીને પણ ઘણા બધી વાર છોકરીઓ પાસે ગયું છે પરંતુ તે છોકરીઓની અંદર એટલી બધી મજા આવતી નથી કારણ કે તેઓનું દરરોજનું હોય છે જેના કારણે મને કોઈ મજા આવતી નથી હવે હું એવી છોકરી ની તલાશ મહત્વ જે ખૂબ જ નવી હોય અને તેની સાથે કરવાનું મને ખૂબ જ મજા આવે

પરંતુ એવી છોકરી મને મળી નહીં ત્યારબાદ મેં મારી બધી આશાઓ છોડી દીધી. મારી હાથો મેં જેવી છોડી ત્યાર બાદ મને ખબર પડી કે તે છોકરી તો નહીં પરંતુ મારા ભાભી તમારી પાસે છે ને અને મારા ભાભી ખૂબ જ સરસ લાગતા હતા અને મારા ભાભીનો જે ફિગર હતું તે તો ખૂબ જ જોરદાર અને ફટાકેદાર હતું

મારા ભાભીને જોઈને કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય તેનો પણ ઉભો થઈ જાય અને તે વ્યક્તિ પણ હાથ લારી ચલાવી લે એટલા જોરદાર મારા ભાભી લાગતા હતા એટલે હું તરત જ મારા ભાભી પાસે ગયો મારા ભાભી પાસે કોઈ પણ નહોતું તે ઘરની અંદર એકલા હતા અને મેં તેમને પૂછ્યું કે ભાઈ ક્યાં ગયા છે ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે ભાઈ તો યુએસને ટ્રીપ ઉપર ગયા છે

અને તેઓ તો એક કે બે મહિના પછી આવવાના છે અને હું તો ઘરમાં એકલી જ છું. મારા ભાભીના હીરા દાન તો મને પહેલેથી મારી ઉપર ઠીક લાગતા હતા પરંતુ આજે મારા દાદા પણ તેમની ઉપર ક્યાં ઠીક હતા

જેથી મેં વિચાર્યું કે આજે હું તેમનો લાભ લઇ લવ અને ત્યારબાદ મેં તમને માત્ર એટલું કહે કે ભાભી તમારી આટલી ઉંમર થઈ છે ભાઈ આટલી બધી વખત બહાર રહેતા હોય તો તમારી અંગત જે જરૂરિયાત હોય છે તે કેવી રીતે સંતોષાય છે ત્યારબાદ તેમણે મને કહ્યું કે મારી જરૂરિયાતો સંતો સાથે નથી હું તમારી આંગળીથી મારું કામ ચલાવી લેતી હોવું છું

પરંતુ તું શું કરી શકવાનો એટલે મેં તેને કહ્યું કે ભાભી હું તમારી સાથે છું અને હું તમારું બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરીશ ત્યારે ભાભી મારી પાસે આવ્યા અને મને ભેટી લીધો એટલું નહીં તેઓ મારા શર્ટ ના બટન પણ ખોલવા લાગ્યા મારા શર્ટનું બટન ખોલીને તેઓએ મારો શર્ટ હોલની અંદર નાખી દીધો અને ત્યાર બાદ તેઓ મને રૂમમાં ઊંચકીને લઈ ગયા

અને મને બેડ ઉપર પટકી દીધો હું તો વિચારી રહ્યો હતો કે ભાભી ને હું બેડ પર પટકીશ પરંતુ તેમણે મને બેડ પર ફક્ત પટકી દીધો પછી તો શું હતું ભાભી એ મને કીધું કે તું તારા હાથ પાછળ મેં કીધું ભાભી આવું ના કરાય

ત્યાર બાદ ભાભી એ કહ્યું કે તું કઈ બોલમાં તું તારા હાથ પાછળ કરીને અમે મારા હાથ પાછળ જેવા કર્યા ભાભી એ તેમનો જન્મ દેખાડવાનો ચાલુ કરી દો તેમણે પણ નિ:વસ્ત્ર થઈને તેમનું કાર્ય કરવાનું ચાલુ કર્યું અને મને તો ભાભી સાથે ભાભીને ઉછાળે ઉછાળીને મજા આપવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ હું તો કહું છું કે બધાને આવી જ ભાભી મળવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *