પૂજાએ પહેલી મુલાકાતમાં જ રૂમમાં સાડી ઉતારી નાખી..અને મને તેના શ-રીરના દરેક અંગોની મુલાકાત કરાવી

about

પ્રશ્ન. શું હું પહેલાની જેમ એનર્જી લાવવા માટે હસ્તમૈથુન કરવાનું બંધ કરવું પડે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે પહેલાની જેમ એનર્જી લાવવી હોય તો તેની માટે હસ્તમૈથુન કરવાનું બંધ કરી શકો છો કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમાં તમારે વિચારવાની જરૂર છે કે તમને કોણ એવું કર્યું છે કે તમારે એનર્જી પાછી લાવ્યો એને પહેલાની જેમ તમારે બધું કરવું હોય તો તેની માટે તમારે આ બધી વસ્તુઓ બંધ કરવાની જરૂર રહેશે

કે તમારે બધી વસ્તુઓ કરવાની જરૂર નથી અને તે વસ્તુઓ તમે બંધ કરશો નહીં તો પણ તમે ચાલશે અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેમાં તમારે જરૂર નથી બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમને કોઈ રહ્યું છે અને તેની અંદર તમે ઘણી બધી મજા માણી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ રીતે વ્યક્તિ કોઈ રોકવાનું નથી અને તમારે એ બધી વસ્તુ બંધ કરવાની જરૂર નથી

પરંતુ તમારે સારું ખાવાની જરૂર છે સારી ડાયટ કરવાની જરૂર છે અને સરખી સવારે વહેલા ઊઠવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ યોગાસન અને મેડીટેશન કરવાની જરૂર છે આ બધી વસ્તુઓ તમે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓથી સમાધાન મળી શકે છે અને તમારી એનર્જી પણ પાછી આવી શકે છે

બીજી વસ્તુ હા એ પણ છે કે તમે કરો છો તે દિવસની અંદર ઘણી બધી વખત કરતા હોય તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે પરંતુ ત્યારબાદ તમને કોઈ સમસ્યા કરવાની નથી તેવી સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. શું હું કોઈ કોલ ગર્લ સાથે લગ્ન કરી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે કોઈ કોલ ગર્લ હોય તેની સાથે તમે લગ્ન કરી શકો છો કે હા તમે તેની સાથે લગ્ન કરી શકો છો તમે કેમ નથી કરી શકતા પરંતુ આજે વિચાર છે તે સામાન્ય રીતે એવો વિચાર છે કે જે આધુનિક વિચાર કરી શકાય પરંતુ જે જૂના જમાનાના વિચારધારા વાળા લોકો છે અને જે લોકો એવું માનતા હોય છે કે જે લોકો તો ખૂબ જ ખરાબ હોય છે

અને તેમની સાથે કંઈ ન કરવું જોઈએ તે લોકો સામાન્ય રીતે કરતા નથી અને તેને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડતો હોતો નથી એવું મને લાગે છે એટલે તમારી સાથે વાત કરવી જોઈએ પરંતુ આ તમે આધુનિક વિચારધારા ના હોય તમે મોર્ડન જમાનાના હોય અને તમારા ઘરમાંથી પણ જો લોકો માનતા હોય ને તમે લાગ્યું કે તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તો સરળતાથી તમે બધું કરી શકો છો

પરંતુ તમારે એ પણ જોવું જોઈએ કે તમે જે કોલ ગર્લ સાથે તમે લગ્ન કરો છો તેમને તમારી માત્રને માત્ર એવું તો નથી ને કે તમને આકર્ષણ થઈ ગયું છે પહેલા બે વસ્તુ પણ છે કે તમારી અંદર પ્રેમ હોવો જોઈએ અને ત્યારબાદ તમને પ્રેમ થાય છે

ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજી વસ્તુ તો કોઈ હોઈ શકે નહીં એટલે તમે ત્યાં બધું કરી શકો છો અને ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને તમે ઘણી બધી મજા પણ લઈ શકશો પરંતુ બીજી વસ્તુ તો એ જ છે કે તમને સાચો પ્રેમ થયેલો હોવો જોઈએ માત્ર આકર્ષણ હશે તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *