પ્રિયાએ મને તેની રૂમમાં આવવા કહ્યું તેના રૂમમાં માં જતા વેત તેને મને બેડ પર પટકી દીધો અને પછી…

nation

મારું નામ ચેતક છે હું 26 વર્ષનો છું પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી પરંતુ હું એક બે ગર્લફ્રેન્ડ રાખું છું સાથે મને ખૂબ જ મજા આવે છે એટલે મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ નથી

પરંતુ તે મને મૂકીને બીજી ગર્લફ્રેન્ડ હતી તે પણ મારી પાસે હતી તે હું ભૂલી ગયો હતો તેને હવે હું ખૂબ જ સાચવીને રાખું છું અને મને તે ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તે પણ મને ખૂબ જ સાચવે છે

મારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ પ્રિયા છે અને ખુબ સરસ લાગે છે અને પ્રિયાને હું કોઈ દિવસ કોઈ પણ બાબત માટે ફોર્સ કરતો નથી જતી પ્રિયાને પણ મારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે.

આમ તો સામાન્ય રીતે પ્રિયાને હું કંઈ કહેતો નથી પરંતુ હા તે પણ કરવાની વાત હોય અને મારી અંગત ઈચ્છાની વાત એ તો પ્રિયાને હું બીજી જગ્યાએ કહી દેતો હોઉં છું

એક વખત મેં પ્રિયાને કહ્યું કે પ્રિયા મને આવે એવું લાગે છે મને કંઈ ગમતું નથી મને ખૂબ જ ખરાબ લાગે છે અને મારા હાથ દુખી ગયા છે તું સમજતી હશે હું તને શું કહી રહ્યો છું

મેં તેણે આટલું જ કહ્યું ત્યાં તો બધું સમજી ગઈ હતી અને તેણે મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે બસ હવે તારા આગળ બોલવાની કઈ જરૂર નથી હું તારી સાથે જો તું ચિંતા ના કર હું તને બધું કરી દઈશ અને ત્યારબાદ બીજું તો શું હતું

મને તો લાગ્યું કે તે મને કંઈ કરી દેશે એટલે હું પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો હતો અને તેમજ મને પણ લાગ્યું હતું કે કદાચ તે મારી વાત સમજી ગઈ છે અને હકીકતમાં તે મારી વાત સમજી ગઈ હતી

ત્યારબાદ તો શું હતું તેને મને કહ્યું કે કોઈને તું મારા ઘરે આવજે બીજા દિવસ અમારા મમ્મી પપ્પા બહાર છે અને તે સાત દિવસ પછી આવવાના છે અને આજુબાજુમાં પણ કોઈ નથી અને બીજું કશું હતું તેને મને ઓફર કરી

એટલે હું તારી તેના ઘરે જતો રહ્યો મારી ગર્લફ્રેન્ડને મને તેના ઘરે બોલાવેલો હતો પ્રિયાના ઘરે હું જેવો ગયો એટલે એના ઘરમાં કોઈ નહોતું તેને તરત જ દરવાજો બંધ કરી દીધો અને હું જેવો રૂમમાં ગયો તેને મને પકડીને બેડ ઉપર પટકી દીધો અને બેડ ઉપર પટકીને ત્યારબાદ તેને મારી સાથે ખૂબ જ મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *