પૂજા ને ડોગી સ્ટાઇલમાં ઉછાળી ઉછાળી ને મજા આપી.

nation

મારું નામ વિનય છે હું 27 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે આમ તો હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ ના કરતો પરંતુ કોલેજની અંદર મેં એવા બધા કાર્ય કર્યા હતા

જેના કારણે મને એટીકેટી આવેલી હતી અને સામાન્ય કોલેજની અંદર ભણવામાં ધ્યાન આપવાનું તો જેના કારણે હજુ પણ કોલેજમાં છું પરંતુ તમને એવું થતું હશે કે હવે હું ધ્યાન આપું છું તો હજી પણ હું ધ્યાન આપતા નથી

અને મને કોલેજની અંદર બધું કરવાની છોકરીઓ સાથે રખડતો આવું છું. અને તેઓની સાથે રખડપટ્ટી કરવાની મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે જેના કારણે કોલેજની અંદર હજી પણ રહેલું છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ હવે બની ચૂકી છે

સામાન્ય રીતે કોલેજની અંદર મેં છ વર્ષ ગુજારીયા પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે અને તેની સાથે હું હંમેશા રહેતો ઓછો અને તેની સાથે મને રહેવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે તેનું નામ પૂજા છે અને પૂજા ખૂબ જ સરસ લાગે છે કે તે ખૂબ જ ટાઈટ ટીશર્ટ પહેરીને આવતું હોય છે

જેના કારણે તેનો આગળનો જે ભાગ હોય છે તે ઉપસીને બહાર આવતું હોય છે અને જેના કારણે મને તેને જોવાની ખૂબ થતી હોય છે પરંતુ હવે તો અમારે ઘણા બધા વર્ષો ભેગા રિલેશનમાં થઈ ગયા છે જેના કારણે હવે મને એવું થતું હતું કે હું તેને પૂછી શકું છું અને તેની સાથે બધું કરી શકો છો

અને તેને પણ મારી ઉપર ભરોસો આવી ગયેલો છે તેવું મને લાગતું હતું જેના કારણે એક વખત મેં નક્કી કર્યું કે હવે તું મને પૂછવાનો છું અને પછી તો શું હતું એ ખબર મને જ્યારે એવું લાગે કે મારે તને પૂછું છું તને પૂછી દીધો હતો

તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તો શું મારી સાથે બધું કરી શકે છે એટલે તેને મને એટલું જ કહ્યું કે હા હવે તો મને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી અને મને તો પહેલા પણ વાંધો પરંતુ જેના કારણે મે કોઈ શરૂઆત કરવાનું મને ખૂબ જ મજા આવી હતી જ્યારે મેં તેને પૂછ્યું તારાબદ રાત્રીના સમય મને ઊંઘ પણ આવેલી કારણ કે મને તો મારા મગજમાં એટલું જ ચાલતું હતું

કે મારે તેની સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું તમે તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી મને બધું કરવાની છૂટ આપી દીધી હતી અને પછી એક વખત જ્યારે હું તને હોટલની અંદર લઈ ગયો એટલે મેં તને કહ્યું કે મારે તને હોટલની અંદર લઈ જવી છે એટલે તે પણ મારી સાથે આવી હતી એની સાથે બધું કરવાનું વિચારેલ હતું

ને તેને તેના કપડા કાઢીને તેને મારા કપડાં કાઢી નાખ્યાં અને ત્યાર બાદ પછી શું હતું હું બધું કરવાનો ચાલુ કરી ચૂક્યો હતો અને ત્યાર બાદ મેં તને પૂછે ઉછાળીને ખૂબ જ મજા આપી હતી અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી સામાન્ય રીતે તેની સાથે મેં ત્રણેય કલાક સુધી બધું કર્યું હતું અને પૂજાને બધું કરવાની મને ખૂબ જ મજા આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *