પિન્કી એ તેનો સ્કર્ટ ઊંચો કર્યો અને કહ્યું,”હવે હું તારી છું આજે મને લાલચોળ કરી નાખ પછી તો કે તેને ઊંચકી અને….

nation

મારું નામ અશ્વિન છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર જવું ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં ભણવાનું હોય છે

પરંતુ એટલા માટે કે ત્યાં ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે અને છોકરી સાથે બધું કરવા પણ મળતું હોય છે મને છોકરી સાથે બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ મને હજુ સુધી કોઈ એવી છોકરી મળી નથી

જેની સાથે હું બધું કરી શકું મારી એક ફ્રેન્ડ બની હતી જેનું નામ પિન્કી હતું અને પિન્કી ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી પિંકીની સાથે હું વારંવાર રહેતો હતો અને તેની સાથે હું ઘણી બધી વખત બહાર પણ ગયેલો હતો

પરંતુ મને તેની સાથે ખૂબ મજા આવતી હતી પરંતુ હું તને કહી શકતો નહોતો કે મારી તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ એક વખત થયું કે જ્યારે હું મારી હોસ્ટેલના રૂમની અંદર ગયો ત્યારે પિંકી મારી સાથે આવી હતી ને તે બાણા પાસે ઉભી હતી

અને હું મારા કપડાં બદલી રહ્યો હતો ત્યારબાદ જેવા કપડાં બદલી રહ્યો હતો એટલે મને કરવાનું મન હતું એટલે હું મારી હાથલા થી ચલાવવા હાથ લારી જ્યારે હું ચલાવતો હતો ત્યારે પિંકી મને જોઈ રહી હતી અને તેને પણ કદાચ મારી સામે ઈચ્છા જાગેલી હશે પરંતુ તેને મને કંઈ પૂછશો નહીં અને માત્ર એ પૂછ્યું કે હવે જલ્દી કર હવે તો મારે પણ જવાનું મોડું થાય છે

એટલે તુ મારી સાથે આવે એટલે મેં તને કહ્યું કે હા પીન બસ ચાર મિનિટમાં આવું છું એવું કરીને મેં મારું કામ પતાવી અને હું તેની સાથે જતો રહ્યો પરંતુ આ બધું જોઈ ગઈ હતી અને તેણે મને કહ્યું નહોતું પરંતુ તેને મને એવું કહ્યું કે તું મારા હોસ્ટેલના રૂમ ઉપર આવી જા મારી આજુબાજુમાં પણ કોઈ નથી બધા બહાર ગયા છે તો મારે કામ છે

એટલે હું તને હોસ્ટેલની રૂમની અંદર ગયો એટલે પિંકી મારી પાસે આવી ગઈ અને મને આવીને ભેટી ગઈ એટલે મેં કહ્યું કે તું શું કરી રહી છે તો કે મારી સાથે આવું કરી રહી છે

તારે પિંકી અમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ એવું કે તું જેટલો અધુરો હતો અને તને જેટલી ઈચ્છા હતી તેનાથી પણ ડબલ ઈચ્છા તો મને હતી પરંતુ હું કોઈને કહી શકતી નથી મેં જોયું હતું કે જ્યારે હું બહાર ઉભેલી હતી ત્યારે તું શું કરી રહ્યો હતો અને હવે લે હું તારી છું તારે જે કરવું હોય તો મારી સાથે કરી શકે છે અને તેને પોતાનો સ્કર્ટ ઊંચો કર્યો અને ને તેની સાથે ભારે મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *